Izglītības iestādes

Izglītības iestāde

Adrese

Iestādes vadītājs

Telefona nr.

E-pasts

Vidusskolas

Dagdas vidusskola

Mičurina 3a, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674

Vija Gekiša

65681520

65681525

vidusskola@dagda.lv

Mājas lapa:

www.dagdasvidusskola.lv

Pamatskolas

Andrupenes pamatskola

Skolas iela 6, Andrupene, Krāslavas nov.

LV-5687

Artūrs Babris

65652238

65652236

andrupenesskola@inbox.lv

Aleksandrovas pamatskola

Aleksandrovas c., Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680

Anita Malinovska

65621023

65621024

Aleksandrova-skola@inbox.lv

www.aleksandrovasskola.lv

Ezernieku pamatskola

Ezernieku c., Ezernieku pag., Krāslavas nov., LV-5692

Aleksandrs

Gžibovskis

 

65681493

65681494

 ezerniekuvsk@inbox.lv

Pirmsskolas

Pirmsskolas izglītības iestāde

„Saulīte”

Alejas 15a, Dagda,

Krāslavas nov., LV-5674

 Ieva Baldiņa

22033859

65652108

65681511

pii.saulite@dagda.lv

www.piisaulite.lv

Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta

Saules iela 15, Konstantinova, Krāslavas nov., LV-5680

 Ieva Baldiņa

65629299

65681510

65681511

22033859

65652108

pii.saulite@dagda.lv

Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta

Skolas 12, Asūne, Krāslavas nov., LV-5676

 Ieva Baldiņa

27808574

22033859

pii.saulite@dagda.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde

„Avotiņš”

Skolas 3, Andrupene,

Krāslavas nov., LV-5687

Anna Zinčenko

65681687

pii.avotins@inbox.lv

Ezernieku pamatskolas pirmsskolas

izglītības grupa

Ezernieki, Krāslavas nov.

LV-5692

Aleksandrs

Gžibovskis

65653128

pii_ezernieki@inbox.lv

Profesionālās ievirzes skolas

Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļa

Alejas 15a, Dagda,

Krāslavas nov., LV-5674

Lolita Beitāne

65653260

muzika.maksla@dagda.lv

Krāslavas Sporta skolas Dagdas nodaļa

Mičurina 3a, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674

Vija Nipere

65653209

sporta.skola@dagda.lv

Profesionālās izglītības iestāde

Latgales industriālais tehnikums

Brīvības 3, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674

 

25909703

65681158

dbt@dbt.lv

www.dbt.lv

Pēdējās izmaiņas 23.09.2022