Andrupenes pamatskola

Skolas direktors: Artūrs Babris

Adrese: Skolas iela 6, Andrupene, Krāslavas novads, LV-5687

Tālruņi:

direktors - 65652238

skolotāju istaba - 65652236,.

e-pasts: andrupenesskola@inbox.lv

 

Tiek realizēta pamatizglītības programma:

21011111 Pamatizglītības programma 
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Andrupenes pamatskolā

Ko man stāsta skolas sienas