Ezernieku pamatskola

Direktors: Aleksandrs Gžibovskis

Adrese: "Gaismēni", Ezernieku c.,Ezernieku pag.,Krāslavas nov.,LV-5692

Tālruni: 65681493; 65681494

e-pasts: ezerniekuvsk@inbox.lv

 

Skolā realizējamās izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ezernieku vidusskolā