Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrs

Vēsture

2005.gadā Dagdas pilsētas jaunieši sadarbībā ar Dagdas pilsētas domi realizēja Oranje fonda projektu. Rezultātā tika izveidots Dagdas Bērnu un jauniešu centrs (BJC Alejas ielā 11A). Dagdas BJC aktīvi un nepārtraukti darbojās 8 gadus, nodrošinot bērniem un jauniešiem saturīgu brīvā laika pavadīšanas vidi, atbalstot jauniešu iniciatīvu. Lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un iesaistītu arvien vairāk jauniešu savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros Dagdas novada pašvaldība īstenoja projektu. Rezultātā -2012.gadā 26.jūlijā, tika atklāts Dagdas novada multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC), kas  tika izvietots 2 ēkās: esošajā Bērnu un jauniešu centrā - Alejas ielā 11A, Dagdā un jaunuzbūvētajā ēkā - Brīvā laika pavadīšanas centrā - „Parka rozes”, Dagdas pagastā.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Dagdas JIC
Adrese: Alejas iela 11a, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674
E-pasts: bjcdagda@inbox.lv
Mājas lapa: www.dagda.lv
Tālrunis: 65652244 / 20071032
Kontaktpersona: JIC vadītāja Aina Odiņeca

Dagdas jaunatnes lietu speciālista kontaktinformācija:
Adrese: Alejas iela 11A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674
E-pasts: aivars.bachkurs@gmail.com
 Tālrunis: 65652244 / 29693869

Kontaktpersona: Aivars Bačkurs