Ašo kompānija

Jauniešu biedrība “ Ašo kompānija ” darbojas no 2010.gada 27.janvāra

(agrāk 10 gadus darbojās kā jauniešu iniciatīvu grupa )

Biedrībā aktīvi darbojas  6  Asūnes pagasta  jaunieši.

Organizējam lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu (galvenokārt, kultūras un sporta aktivitātes): intelektuālās spēles, konkursi, atpūtas vakari, sporta sacensības.

Rakstām un realizējam atbalstītos projektus:

2019.gadā- dalība PuMPuRS projektā “Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās vienaudžu  pulkā jutīšos kā savējais”

2016.gadā - Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa  "Sabiedrība ar dvēseli 2016" projekta „Bērnu rotaļu laukums ar Latvju zīmju taku Asūnes ciemā” realizācija.

2015.gadā – ELFLA projekta  „Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu”  realizācija.

LVAF projekta „Vides izglītības nometne „Dabai draudzīgie pētnieki”” realizācija.

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa  "Sabiedrība ar dvēseli 2015" projekta „Asūnīcas upes krasta labiekārtošana un atpūtas vietas izveidošana Asūnes ciemā” realizācija.

2014.gadā - Dagdas novada jauniešu biedrību konkursa “Labiekārto atpūtas vietu” projekta „Velosipēdu novietnes izveidošanas pie Asūnes tautas nama” realizācija.

2013.gadā - ELFLA projekta „Sporta aprīkojuma iegāde ziemas sporta veidu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem” realizācija.

Realizēts Dagdas novada jauniešu biedrību projekts „Aktivizē savu ikdienu” galda spēļu iegādei.

Esam sadraudzējušies ar vairākām Dagdas novada jauniešu biedrībām, rīkojam kopīgus pasākumus,  sadraudzības vakarus, kā arī, katru pavasari aktīvi piedalāmies talkās.


Adrese: Skolas iela 12, c. Asūne, Asūnes pag., Krāslavas novads, LV- 5676,
tālr.: 29246185; e-pasts: asokompanija@inbox.lv
Reģ.Nr. 40008153011,


Biedrības „Ašo kompānija” valdes priekšsēdētāja: Olga Lukjanska