Dagne

Vēsture:

2003.gadā 22.aprīlī tika reģistrēta nevalstiska jauniešu organizācija “Dagne”. Par tās dibinātājiem kļuva aktīvākie pilsētas jaunieši.

Jauniešu biedrības „Dagne” mērķis - radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
2005. gadā biedrība, sadarbojoties ar Dagdas pilsētas domi, realizēja Oranje fonda projektu un rezultātā tika izveidots Dagdas Bērnu un jauniešu centrs (BJC). 2006.gadā biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Jauniešu biedrība ir veiksmīgi realizējusi vairākus projektus. Rezultātā bērniem un jauniešiem ir dota  iespēja brīvo laiku pavadīt plašās piemērotās telpās, izmantojot  mūsdienīgas spēles un sporta inventāru; veikta sociālā riska grupu bērnu, jauniešu integrēšana sabiedrībā; jauniešu centra teritorijā atjaunots rotaļu laukums un izveidota satiksmes drošības pilsētiņa.

Jauniešu biedrība „Dagne” sadarbojas ar novada uzņēmējiem, regulāri veic labdarības akcijas un iesaistās novada sabiedriski nozīmīgajos procesos.

 

Adrese: Alejas ielā 11a, Dagda, LV-5674
E-pasts: jbdagne@inbox.lv
Mājas lapa: www.dagda.lv
Tālrunis:  65652244
Kontaktpersona: Aivars Bačkurs

DAGNE atskaite par 2013 gada aprilī

DAGNE_Atskaite_par_2013_gaga_aprīli.pdf1.6 MB