Aktīvā jaunatne Dagdas novadā

Ar lepnumu paziņojam, ka pēdējā gada laikā, līdz ar daudzveidīgu aktivitāšu un vairāku projektu īstenošanu, jauniešu biedrības "Dagne" devums Dagdas novada iedzīvotājiem - īpaši jauniešiem - ir krietni palielinājies. Salīdzinot ar iepriekšējo ilggadējo darbību, "Dagnes" biedri, strādājot brīvprātīgi, arvien biežāk iesaistās pasākumu, semināru, akciju u.c. aktivitāšu organizēšanā un rīkošanā, veicinot šī novada jauniešu pilsonisko līdzdalību un vairojot personības attīstības iespējas. Apbrīnas vērts ir ne tikai "Dagnes" biedru patiesā vēlme darboties vietējās sabiedrības interešu labā, bet arī savu zināšanu un prasmju pilnveidošana, brīvprātīgi iesaistoties kursos, semināros u.tml. apmācībās. "Dagnes" biedri kļūst arvien zinošāki, prasmīgāki un aktīvāki, prezentējot Dagdas novadu plašā valsts un Eiropas mērogā kā iespējām bagātīgu un tendētu uz ilgtspējīgo attīstību novadu.
Šoreiz mēs īpaši pateicamies aktīvākajiem JB "Dagne" biedriem par vērtīgu darbību ieguldījumu šīs biedrības un Dagdas novada labā:
Jurijam Lovčinovskim, Ilonai Kuzminai, Poļinai Smoļaninovai, Vitai Tarasikai, Jolantai Miglānei, Viktorijai Cvetkovai, Raivim Kuzņecovam, Raivim Grabovskim, Sintijai Sadovskai, Jūlījai Smoļaninovai, Elīnai Staģei, Ērikai Nemenkovai, Tatjanai Lisicai un Laurai Mizānei!

 

Jauniešu biedrības DAGNE valdes priekšsēdētājs: Aivars Bačkurs