Jauniešu biedrība "DAGNE" turpina īstenot NVA programmu "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”

8.martā, JB "Dagne", sadarbībā ar NVA Krāslavas filiāli, iesāka ESF izsludinātā projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" īstenošanu.

Šī pasākuma mērķis ir: nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās un pētnieciskās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

JB "Dagne" jau vairākus gadus sadarbojas ar NVA Krāslavas filiāli, dažādu projektu ietvaros piedāvājot Dagdas novadā dzīvojošiem jauniešiem - bezdarbniekiem iesaistīties JB "Dagne" un Dagdas novada JIC darbībā.

Sākot ar 2021.gadu JB "Dagne" piedāvā arī Krāslavā dzīvojošiem jauniešiem - bezdarbniekiem iesaistīties biedrības un Jauniešu mājas "NewTone" darbībā.

Arī šoreiz 4 jauniešiem, tostarp 3 jaunajām māmiņām, būs iespēja iegūt un pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, pildot projekta vadītāja un pasākuma organizatora funkcijas.

Šī darbība veicinās jauniešu personības, karjeras pilnveidi un būs noderīga turpmākajos darbos un to meklējumos.

Cerot arī uz turpmāko sadarbību, JB "Dagne" pateicas NVA Krāslavas filiāles kolektīvam par jauniešu pilnveides iespēju piedāvājumiem, kā arī JB "Dagne" valdes loceklim - Aivaram Bačkuram - par jauniešu iniciatīvas atbalstīšanu un aktīvo darbību Dagdas novada labā!

Rakstu sagatavoja: Ilona Kuzmina