Jauniešu iesaiste projektā

Šodien, 25. novembrī, JB "Dagne", sadarbībā ar NVA Krāslavas filiāli, iesāka ESF izsludinātā projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, Nr.9.1.1.1/15/I/001, pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" īstenošanu.

Šī pasākuma mērķis ir: nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās un pētnieciskās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

JB "Dagne" jau vairākus gadus sadarbojas ar NVA Krāslavas filiāli, dažādu projektu ietvaros piedāvājot Dagdas novadā dzīvojošiem jauniešiem - bezdarbniekiem iesaistīties JB "Dagne" un Dagdas novada JIC darbībā.

Arī šoreiz 3 jauniešiem, tostarp 2 jaunajām māmiņām, būs iespēja iegūt un pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, pildot projekta vadītāja un pasākuma organizatora funkcijas. Šī darbība veicinās jauniešu personības, karjeras pilnveidi un būs noderīga turpmākajos darbos un to meklējumos.

Cerot arī uz turpmāko sadarbību, JB "Dagne" pateicas NVA Krāslavas filiāles kolektīvam par jauniešu pilnveides iespēju piedāvājumiem, kā arī JB "Dagne" valdes loceklim - Aivaram Bačkuram - par jauniešu iniciatīvas atbalstīšanu un aktīvo darbību Dagdas novada labā!

 

Aivars Bačkurs

Jauniešu biedrības "DAGNE" valdes priekšsēdētājs
Kultūras pasākumu organizators Dagdas novada Kultūras centrā