Projekta “Drosme rūpēties” pirmās nodarbības

Tika novadītas pirmās divas projekta "Drosme rūpēties" nodarbības. Jauniešu grupas vadītāja - Jūlija Smoļaninova - un tās dalībnieki - Dagdas novada jaunieši - satikās "Zoom" video konferencē, lai apspriestu sekojošas tēmas: "Kas un kādi mēs esam?" un "Kas un kāds/-a esmu es?".

Pirmās nodarbības laikā visi dalībnieki iepazinās savā starpā, pastāstot par sevi un atbildot uz dažādiem jautājumiem. Savukārt grupas vadītāja informēja jauniešus par nodarbību cikla tēmām un mērķiem, kā arī, balstoties uz biedrības "Centrs Marta" izstrādāto metodoloģiju, izklāstīja jauniešiem aktuālās teorētiskās atziņas.

Otrās nodarbības laikā jaunieši tika informēti par cilvēku pašizzināšanas procesu veidiem, cilvēku pirmā iespaida rašanos un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī tika diskutēts par katra dalībnieka individuālajām īpašībām.

Abu nodarbību laikā jaunieši sazinājās un pildīja uzdevumus tiešsaistē. Projektā iesaistītie jaunieši ar ieinteresētību gaida nākošās aktivitātes.

Projekts „DROSME RŪPĒTIES” tapis sadarbībā ar „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un British Council pārstāvniecību Latvijā „Peope to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē: www.britishcouncil.lv.

Vairāk par „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” darbību Latgalē meklē: http://www.nvoc.lv/

 

Raksta autors: Jūlija Smoļaninova

Raksta redaktors: Liāna Babre