Dzirkstelītes

Jauniešu biedrība „Dzirkstelītes” ir ierakstīta LR Uzņēmumu reģistrā 2013. gada 26. aprīlī. Par biedrības dibinātājiem kļuva  Konstantinovas pagasta tautas nama vadītāja Gelena Radelicka, bibliotēkas vadītāja Ilona Augustova un pagasta pārvaldes grāmatvede Jūlija Agejeva.

Jauniešu biedrība ir dibināta ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvas un veicināt līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kā arī radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai.

Savā darbībā  izvirzījām sekojošus uzdevumus:

  • organizēt lietderīgu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu;
  • palīdzēt izstrādāt un realizēt jauniešu projektus;
  • radīt iespējas bērniem un jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas un izprast to vērtību;
  • pilnveidot komunikācijas un veiksmīgas saskarsmes veidošanas prasmes u.c.

Gaidām savā pulkā jaunus biedrus un esam atvērti sadarbības piedāvājumiem!
Zvaniet 29665701 (Gelena Radelicka).

No 01.02.2020. jauniešu biedrībā sāka strādāt jaunatnes darbiniece Žanna Bartuša ( m.t. 28708387 )Adrese:
Saules iela 9, c. Konstantinova, Konstantinovas pag., Krāslavas novads, LV-5680