Senna

Jauniešu biedrības mērķis ir:

  1. Uzlabot Ezernieku jauniešu - personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.
  2. Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu;
  3. Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
  4. Veicināt sporta un kultūras dzīves attīstību.


Dibinātāji - Sanita Karpoviča un Irēna Dārzniece
Kontakttālrunis - 26400887
epasts: senna2013@inbox.lv