Akmiņeica

Ezernieku folkloras kopa Akmiņeica

Dibināšanas gads - 1988.

Vadītāja - Vija Gavecka

 Ezernieku (Bukmuižas - tā Ezerniekus sauca līdz 1939.gadam) folkloras ansamblis "Akmiņeica" dibināts 1988.g. 16.novembrī. Pa 23 gadiem tajā kopumā bija darbojušies pāri par 60 cilvēkiem, bet 2 ansamblī noturējušies visus gadus. Ansamblī darbojas gan  bērni, gan jaunieši.

Ansambļa nosaukumu izvēlējās paši dalībnieki. Akmiņeica ir neliela upīte Ezernieku pagasta teritorijā. Pavasaros tās krastos kupli zied ievas, kas pašreizējos vecākās paaudzes dalībniekus jaunībā aicinājušas uz romantiskiem tikšanās brīžiem. Nesenā pagātnē uz Akmiņeicas tilta rīkojuši dejas.

Folkloras ansambļa "Akmiņeica" sievām piemīt optimistiska atsaucība, enerģija, dziesmas mīlestība. Laikam tas tik ilgus gadus saturējis kopā ansambļa kodolu. Ansamblis daudz koncertējis: Rīgā, Tukumā, Pedvālē, Dagdā, Krāslavā, Rēzeknē, Ludzā, pat Vitebskā. "Akmiņeica" ir starptautisko folkloras festivālu Baltika-94 un Baltika-97 dalībnieks, ir piedalījies Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī 1990.gadā, kā arī XXI un XXII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā.

"Akmiņeica" dzied latgaliešu tautas dziesmas. 23 gados izdziedāts ap 80 dziesmām. Patreiz aktīvajā repertuārā ir pāri 20 dziesmām, trešā daļa ir no Bukmuižas, kuras ņemtas no Folkloras institūta materiāliem, jo dzīvu teicēju mūsu pusē jau nav. Savā laikā Bukmuižas dziesmas pierakstījuši E.Melngailis, R.Jermans u.c. mūziķi.