Gaiļupeite

Šķaunes Tautas nama folkloras kopa „Gaiļupeite”

Dibināšanas gads: 2013.
Vadītāja: Ilona Kozlovska
Tālrunis: 26244950
e-pasts: ilona2010@inbox.lv

Šķaunes Tautas namā 2013.gada pavasarī izveidojās folkloras kopa „Gaiļupeite”, kura uzreiz aktīvi iekļāvās ne tikai vietējā, bet arī kaimiņu Tautas namu rīkotajos pasākumos. Nosaukumu izvēlējās pašas dziedātājas, jo daudzas no viņām pāri upei Gaiļupeitei, kura tek pagasta teritorijā, dodas uz kopas mēģinājumiem.

2014.gada 12.aprīlī Krāslavas kultūras namā notika folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate, kura bija pirmais pārbaudījums jaunajai folkloras kopai. Pēc skates žūrijas vērtējuma, folkloras kopa “Gaiļupeite” ieguva II kategoriju un līdz ar to arī iespēju piedalīties Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”.

Kolektīvā darbojas 15 dalībnieki, kuriem ļoti patīk dziedāt sava novada tautas dziesmas.