Dagdas kultūras centrs

Dagdas novada Kultūras centrs
Dagdas novada Kultūras centrs no pagalma puses
Dagdas parka estrāde
Vokālā grupa "Solversija"
Baltkrievu kultūras biedrības „Verbica”
Senjoru deju kolektīvs „Ezeriņi”
Sieviešu koris "Vēju roze"
Tautas deju ansamblis „Dagda”

Vadītājs:  Inese Plesņa

Mob. tālrunis: 25701158

Kultūras darba vadītāja: Solvita Plivča

Kultūras centra lietvede: Sanita Karpoviča 

Telefons: 65653265

Kasiere-noformēšanas māksliniece: Sarmīte Kromāne

Telefons: 65652170

e-pasts: kultura@dagda.lv

https://www.facebook.com/kultura.dagda.lv/

Adrese: Alejas iela 29, Dagda

Krāslavas novads,

LV-5674

Kultūras centra ēka  Dagdas pilsētā  tika nodota ekspluatācijā 1963.gada 7.oktobrī. Vēsturiski Kultūras centrs ir veidojies kā vietējās sabiedrības saieta, kultūras tradīciju uzturēšanas un identitātes veidošanas centrs. Šo funkciju iestāde ir saglabājusi arī šodien.  Kultūras centra ēkā zem viena jumta mīt vairākas organizācijas:

-  Dagdas Folkloras centrs;
-  Dagdas bibliotēka;
-  Dagdas pensionāru biedrība;
-  Baltkrievu kultūras biedrība „Verbica”
-  Dzimtsarakstu nodaļas svinīgo rituālu zāle;
-  Būvvalde.

Dagdas novads lepojas ar kuplo amatiermākslas kolektīvu skaitu. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā aktīvi darbojas 140 dalībnieki, bet kopumā Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā amatiermākslā ir iesaistījušies vairāk nekā 300 cilvēki. Šobrīd Dagdas pilsētā darbojas:

   -  Tautas deju ansamblis „Dagda”, vadītāja Marika Vaičule
   -  Sieviešu koris "Vēju roze", vadītāja Anželika Pokule
   -  Folkloras kopa „Olūteņi”, vadītāja Inta Viļuma
   -  Vokālā grupa „Solversija”, vadītāja Solvita Plivča
   -  Senioru deju kolektīvs „Ezeriņi”, vadītāja Lidija Kartenko
   -  Senioru vokālie ansambļi -  „Sendienas” un „Ivuški”, vadītāja Larisa Tukiša
   -  Baltkrievu  biedrības „Verbica” ansamblis  „Akolica”, vadītāja Tamāra Starovoitova
   -  Baltkrievu  biedrības „Verbica” ansamblis  „Vjarba”, vadītāja Larisa Tukiša

Kultūras centrs realizē kultūrpolitiku Dagdas pilsētas un pagastu apvienības administratīvajā teritorijā. Katras kultūras nozares augsto māksliniecisko līmeni apliecina sasniegumi – stabilas tradīcijas, saņemtās godalgas un balvas, atpazīstamība, vidi raksturojošie tradicionālie novada svētki  „Annas Dagdā”.

Kultūras centrā tiek organizēta pilsētas un novada koncertdzīve, izrādes, norisinās izklaides sarīkojumi, telpas tiek izīrētas informatīvi izglītojošām norisēm (semināri, konferences, lekcijas, informatīvas sanāksmes) un citiem pasākumiem.