Reliģija

Sāk darboties garīgā atbalsta telefons “Emausas līnija”

No 24. marta sāka darboties uzklausīšanas un garīgā atbalsta telefons „Emausas līnija”, kura darbību koordinēs Latvijas konsekrētās personas. Vairāku Latvijā pārstāvēto ordeņu un kongregāciju māsas un brāļi zvanītājiem būs gatavi sniegt garīgo un emocionālo atbalstu, atbildēt uz jautājumiem savas kompetences robežās.

Kā skaidroja Latvijas Konsekrēto konferences pārstāve māsa Emanuēla SJE, doma par šāda tālruņa izveidošanu radusies jau aptuveni pirms gada kādā no konsekrēto tikšanās reizēm. Tālruņa mērķis ir sniegt cilvēkiem plašāku iespēju personiskai sarunai ar klostermāsām vai brāļiem, saņemt garīgo un emocionālo atbalstu, informāciju, atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, izteikt lūgšanu nodomus. “Šī brīža situācija, kad apzināmies, cik daudziem cilvēkiem vajadzīgs garīgais stiprinājums, pamudināja praktiski realizēt iecerēto,” par projektu, kas darbību sāk laikā, kad pasaulē un Latvijā vīrusa Covid-19 izplatības dēļ tiek ieviesti dažādi ierobežojumi, stāsta māsa Emanuēla. Tālrunis ir plānots kā ilglaicīgs projekts.

Uzklausīšanas tālruņa numurs ir +371 28495847. Par zvaniem nav jāmaksā, un tālrunis darbosies ik dienu no pl. 9 līdz pl. 21. Sarunāties varēs ar to konkrēto brāli vai māsu, kurš tobrīd kalpos Emausas līnijā.

LRKB IC