Andrupenes Tautas nams

Folkloras kopa „Sovvaļnīki”
Senioru dāmu deju grupa „Veldzītes”
Amatierteātris
Amatierteātris
No Līgo pasākuma

Kultūras pasākumu organizators: Dainis Platacis

Tālrunis: 65652289, 29254747

E-pasts: dainis.platacis@inbox.lv

Adrese: Ezernieku iela 1A, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687

Tautas namā darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

- Andrupenes Tautas nama amatierteātris, vadītājs Dainis Platacis
- Vidējās paaudzes tautas deju kopa „Ondrupīši”, vadītāja Gunta Streļča
- Ritma deju grupa „Eiforija”, vadītāja Irina Vasiļevska
- Senioru dāmu deju grupa „Veldzītes”, vadītāja Gunta Streļča
- Folkloras kopa „Sovvaļnīki”, vadītāja Aija Vaičule
- Lauku kapela, vadītājs Aleksandrs Maļkevičs
- Sieviešu vokālais ansamblis „Saulespuķe”, vadītāja Karīna Beikule