Andzeļu Tautas nams

Deju kopa "Eži"
Vokālais ansamblis "Priekam"

Kultūras pasākumu organizatore: Karīna Beikule

Telefons: 65652289, 26422693

e-pasts: andzelutn@dagda.lv

Adrese: Andzeļi

Andzeļu pagasts,

Krāslavas novads,

LV-5676

Tautas namā darbojas divi kolektīvi:

- Deju kopa "Eži", vadītājs Aivars Platacis (darbojas kopš 2006.gada februāra un piedalījās 2008. un 2013.g. Dziesmu un deju svētkos Rīgā)
- Vokālais ansamblis "Priekam", vadītāja Tamāra Staravoitova (darbojas  kopš 2008.gada oktobra.)

Andzeļu TN atklāja 1970.gada 22.aprīlī. 80.gados aktīvi pasākumus vadīja Anfisa Blaževiča. Vēl par TN vadītājiem strādāja Aliks Bronka, Pēteris Bartkevičs, Nellija Filatova,  Valērijs Taranda, Vladimirs Dukulis, Svetlana Korotkova, Vilis Bandersons, Tatjana Grigorjeva. Un tad pēc 10 gadu pārtraukuma 2005.gadā TN sāka strādāt Ļena Beitāne. No 2021. gada nogales kultūras pasākumus organizē Dainis Platacis. 

Katru gadu tiek svinēti visi tradicionālie svētki un dažādi pasākumi visām paaudzēm.