Asūnes Tautas nams

Asūnes tautas nams
Asūnes tautas nams
Līnijdeju grupa"Balzāms dvēselei"
Duets"Luste"
Sieviešu vokālais ansamblis"Paziņas"
Tautas muzikantu festivāls "Spēlē,muzikant!"
Ritma deju svētki "Dejotprieks"
Lieldienu izdarības
TN kolektīvi Volincos (Baltkrievija)
Ziemassvētku pasākumā-J.Aišpure

 

Kultūras pasākumu organizators: Aina Skoromko

Telefons: 28729762

e-pasts: asunestn@dagda.lv

Adrese: Skolas ielā 19, ciemats Asūne,

Asūnes pagasts,

Krāslavas novads,

LV-5676

Tautas namā darbojas:

       - sieviešu vokālais ansamblis "Paziņas", vadītāja Larisa Tukiša;
       - līnijdeju grupa "Balzāms dvēselei", vadītāja Aina Skoromko;

Tautas nams ir pagasta kultūras iestāde, kas nodrošina kultūras mantojuma pieejamību un kultūras iesaisti dažādās sabiedriskās dzīves norisēs. Tautas nams dibināts 1949.gadā.

Popularizē un iesaista aktīvā apritē nacionālās kultūras mantojumu, sekmē iedzīvotāju daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību, nodrošina kultūras mantojuma apzināšanu un tā saglabāšanu. Tautas nams sadarbojas ar citu novada pagastu Tautas namiem un izglītības iestādēm.

 Blakus tautas namam atrodas 2011.gadā uzcelta brīvdabas estrāde.