Bērziņu Tautas nams

Kultūras pasākumu organizators: Andrejs Belovs
Telefons: 25722594
e-pasts: berzinutn@dagda.lv

https://sites.google.com/view/berzinutn/s%C4%81kums

Adrese: Porečje, Bērziņu pagasts, Krāslavas novads, LV 5697

Tautas namā darbojas:

- Sieviešu vokālais ansamblis "Straume", vadītāja Ilga Moisejenoka

Bērziņu pagasta Tautas nams ir Dagdas novada Kultūras centra struktūrvienība, kura realizē pašvaldības autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un atbilstoši iestādes nolikumam.

Tautas namā tiek svinēti tradicionālie svētki un dažādi pasākumi visām paaudzēm.