Ķepovas Saietu nams

Kultūras pasākumu organizators: Regīna Stepiņa

Telefons: 26102894

e-pasts: kepovassn@dagda.lv

Adrese: "Pagastmāja", c.Neikšāni, Ķepovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5676

Saietu nams ir Dagdas kultūras centra struktūrvienība, kas nodrošina kultūras mantojuma pieejamību un kultūras iesaisti dažādās sabiedriskās dzīves norisēs.

Saietu nams darbojas no 2012.gada.

Saietu namā darbojas:

     - Sieviešu vokālais ansamblis "Iedvesma", vadītāja Regīna Stepiņa,

     - amatierteātris (pulciņš) "Jautraviņas", vadītāja Regīna Stepiņa

Popularizē un iesaista aktīvā apritē nacionālās kultūras mantojumu, sekmē iedzīvotāju daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību, nodrošina kultūras mantojuma apzināšanu un tā saglabāšanu. Saietu nams sadarbojas ar citu novada pagastu Tautas namiem un izglītības iestādēm.

Saietu nama ēkā atrodas izstāžu zāle „ĶEPA”, kurā var aplūkot meža floras un faunas bagātības, dažādas koku sugas, sēnes, kā arī medību trofejas, zvēru un putnu izbāzeņus; radošās darbnīcas skolēniem, bērniem, jauniešiem un citiem dabas draugiem. Atbraucot uz Ķepovas izstāžu zāli sadarbojoties ar Dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrību „AUSTRUMU ROBEŽA” piedāvājam izbaudīt kulinārā mantojuma degustāciju.