Konstantinovas Tautas nams

„Magnolija”
Meiteņu līnijdeju grupa „Dzirkstelītes”

Kultūras pasākumu organizators: Gelena Radelicka

Telefons: 29665701

e-pasts:  konstantinovastn@dagda.lv

Adrese: Saules ielā 6, Konstantinova,

Krāslavas novads,

LV-56780 

Konstantinovas  Tautas nams ir Dagdas kultūras centra struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Tautas nams īsteno pašvaldības funkciju rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtības saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību novadā. Tautas nams atbilstoši savas darbības pamatmērķim veic šādas vispārīgās funkcijas:

- veic kultūrizglītojošo darbu;
- organizē kultūras pasākumus;
- rosina sabiedrības interesi par kultūru un apmierina tās kultūras vajadzības;
- veicina Konstantinovas pagasta  iedzīvotāju iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot tautas mākslā.

Konstantinovas Tautas nams dibināts 1960. gadā. Ik gadu tautas namā tiek svinēti tradicionālie un valsts svētki. Viens no iecienītākajiem pasākumiem mūsu pagastā ir Ziemassvētki.

Konstantinovas Tautas nams aktīvi sadarbojas ar novada Tautas namiem un atbalsta visus novadā rīkotos pasākumus.

Konstantinovas Tautas namā darbojas:

  - sieviešu vokālais ansamblis "Vēja zvans", vadītājs Alberts Stepiņš,
  - līnijdeju grupa "Magnolija", vadītāja Sandra Mateja,
  - jauniešu deju grupa "Dance with my feeling", vadītāja Agrita Zeile.