Šķaunes Tautas nams

Kultūras pasākumu organizators:  Ilona Kozlovska

Tālrunis: 26244950

E-pasts: skaunestn@dagda.lv

Adrese: Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads, LV-5695

Tautas namā darbojas:

    - Folkloras kopa “Gaiļupeite’’ , vadītāja Ilona Kozlovska

    - Vokālais ansamblis “Atpūtai”, vadītāja Ilona Kozlovska

    - Sieviešu deju grupa "Romantika", vadītāja Natālija Sprukte

1937. gada 12. decembrī iesvētīts jaunuzceltais Šķaunes biedrību nams. Celtniecība sākta 1935.gada 29.jūnijā, kad ielikts pamatakmens. Nama celtniecībā aktīvi piedalījās robežsargi. Izveidota skatītāju zāle ar 250 sēdvietām un plaša skatuve. Iestāde savas funkcijas ir saglabājusi līdz mūsdienām.

Viens no iecienītākajiem pasākumiem pagastā ir Miķeļdiena.