Ezernieki

No pagasta vēstures

1935. gadā Bukmuižas pagasta platība bija 192,1 km². 1938. gadā pagastu pārdēvēja par Ezernieku pagastu. 1945. gadā pagasta teritorijā izveidoja Ezernieku, Naikuru, Niperu, Patmalnieku, Ruseckas, Svariņu un Žogotovas ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Ezernieku ciemam pievienoja Patmalnieku ciemu, 1957. gadā - Niperu ciema Dzeržinska kolhoza teritoriju. 1960. gadā Ezernieku ciemam pievienoja Svariņu ciema Ļeņina kolhoza teritoriju, bet padomju saimniecības "Dagda" teritoriju pievienoja Andzeļu ciemam. 1965. gadā "Dagdas" teritoriju pievienoja atpakaļ Ezernieku ciemam. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Dagdas novadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija  Ezernieku pagasts ietilpst Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.

 

Ezernieku pagasta raksturojums

Ezernieku pagasts ir viena no Krāslavas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos, Ežezera krastā. Robežojas ar sava novada Šķaunes, Svariņu, Dagdas un Andzeļu pagastiem, Rēzeknes novada Kaunatas pagastu un Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Ezernieki (pagasta centrs), Egļova, Udrija. Pagasta platība 128,6 km2.

 

Ievērojamākie novadnieki

Ignats Asāns (1874.3.II – 1918.VII) latgaliešu literatūras izdevējs, sabiedrisks darbinieks, publicists, rakstnieks.

Jezups Kazlass (1887 – 1965) dzimis Lietuvā, mācījies Viļņas ģimnāzijā, vēlāk – Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā. No 1928.gada 16.maija līdz 1944.gada jūlijam strādājis Bukmuižas draudzē.

Dainis Pundurs (dzim.1965.g. 30.septembrī) mākslinieks.

Donāts Pontags (1877-1968) Dzimis Bukmuižas pagasta Basaligu ciemā. Mācījies Bukmuižas pamatskolā. Studēja Tērbatas universitātes medicīnas fakultātē. Strādāja Rēzeknē, Krāslavā un ilgus gadus Bukmuižā.

Vitolds Zahards (dz.1942) LR Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks. Dr.jur.; asociētais profesors, justīcijas ģenerālis. Dzimis Krāslavas rajona Cvikļu ciemā. 1960.gadā pabeidza Ezernieku vidusskolu.

Jānis Kalnačs (dz.1943) Firmas „Virsma” direktors. Dr.fiz. 1965.- LVU, Fizikas un matemātikas fakultāte. Mazturīgo personu politiskās apvienības līdzpriekšsēdētājs.

 

Kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie pieminekļi

Ezernieku vidusskola, uzcelta 1939.gadā.

Bukmuižas Romas katoļu baznīca, uzcelta 1830.gadā.

Pontagu senkapi (Katoļu kapi)

Ūdrāju pilskalns (Dubovka, Ozolkalns) ar apmetni.

Kungu māja (19.gs.sāk.) Piloru senkapi I,II.

 

Dabas objekti

Ezernieku aizsargājamo ainavu apvidus (1977.g.)

Botāniskie liegumi – Ežezersa salas un Pahatnieku pussalas ozolu audze.

 

Ežezers (Ješa ezers)

Ežezers – platība: 10.65 km2

Garums 8,2 km (ZA-R),

Lielākais platums 2,5 km,

Vidējais dziļums – 7 m,

Lielākais dziļums – 21 m.

36 īstas salas,

~ 70 salveidīgi veidojumi. Līčainākais ezers Latvijā.

Salām bagātākais ezers Baltijā.

Atrodas Dagdas paugurainē, Ezernieku pagastā, 169,4 m virs jūras līmeņa.

Ietek Židovka, Akmiņeica, Pauļinka, Armēņu upīte, Jurkovas upīte.

Ezera apkārtne ir ļoti gleznaina, pats ezers ainaviski izteiksmīgs.

Lielākās salas: Lielā Lāča sala (45 ha), Eža sala (3,2 ha), Lielā Teļu sala (2,7 ha), Jāņogu sala, ir arī Putnu sala, Mīlestības sala un Zaķīšu pussala.

 

Reliģija

Bukmuižas katoļu draudzi 1751.-1786. g. apkalpoja Dagdas jezuīti. 1786.-1817. g. Bukmuižā pastāvīgi dzīvoja jezuītu priesteris. Pēc tam draudzi apkalpoja laicīgie priesteri. Bukmuižas Sv. Ludviga baznīca celta 1830. gadā. Jaun-domē ir kapela (celta 19.gs.).

Baltā, Bukmuižas (150-200 g. veca), Egļovas, Locglovas, Udrijas, Vaivodu un Zogotovas (90 g.) kapsēta.