Konstantinova

No pagasta vēstures

1971. gadā Krāslavas rajonā, apvienojot Aulejas, Dagdas un Ignatovas ciemiem piederošās padomju saimniecības "Iskra" teritorijas, izveidoja Iskras ciemu. 1979. gadā Iskras ciemam pievienoja daļu likvidētā Jaunokras ciema teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par Iskras pagastu un tajā pašā gadā pārdēvēja par Konstantinovas pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Dagdas novadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija  Konstantinovas pagasts ietilpst Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.

 

Konstantinovas pagasta raksturojums

Konstantinovas pagasts ir viena no Krāslavas novada administratīvajām teritorijām. Robežojas ar sava novada Andrupenes, Dagdas un Asūnes, Robežnieku, Skaistas un Aulejas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Konstantinova (pagasta centrs), Aleksandrova, Eisaki, Sivergala, Nartiši. Pagasta platība ir 79,1 km2, iedzīvotāju skaits 623, blīvums 7,9 iedz./km2.

 

Daba

Reljefs lēzeni paugurains. Augstākais paugurs (210,6 m vjl.) atrodas netālu no pagasta R robežas, uz A no Dzirvaniem atrodas 207,3 m vjl. Augsts paugurs, ZA stūrī ir augstais kalns (205,3 m vjl.). Cauri pagastam no ZR līdz D robežai tek Dzeguze (Indricas augštece), uzņemot liel. kreisā krasta pieteku – Nartišu grāvi (Mazo upīti), kurš līkumo pagasta A daļā. Dziļākais ezers ir Ojotnīku ez. (Ojatu ez.: pl.30,9 ha, vid.dziļ. 9,2 m, liel. dziļ. 40,5 m), tas atrodas pagasta DR daļā, ir 6.dziļākais ezers Latvijā. Pārējie ezeri: Kupra ezers (pl.7,5 ha), Silezers (pl. 6 ha). Aptuveni 31% pagasta platības aizņem meži, purvi, atrodas uz ZA no Silezera.

 

Kultūras un dabas pieminekļi

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Bogdonu pilskalns, Kubuļnišķu I un II senkapi. Pie tautas nama paceļas obelisks 2. pasaules kara kritušajiem, kas piedalījās Konstantinovas atbrīvošanā.

1999.gada izveidots dabas liegums „Ojatu (Ojotnīku) ezers”. Konstantinovas pagastā ietilpst lielākā Sivera pussala, kas ir aizsargājama teritorija.

 

Konstantinovas pagasta ievērojamākie novadnieki

J.Grišāns (1891 – 1945) – Jurists, sabiedrisks darbinieks, apbalvots ar TZO; dz.Perveliškos.

P.Grišāns (1896 - ?) – Ārsts, Daugavpils apvienotās slimnīcas direktors; dz.Perveliškos.

D.Punculis (1930 – 1971) – Priesteris; dz.Magnusovā.

 

Reliģija

Konstantinovas pagasta centrā ir neliela katoļu baznīciņa, kurā notiek dievkalpojumi katra mēneša trešajā svētdienā.

Pagastā ir Eisaku, Saboļu (Perveliškos), Sivergola katoļu kapsēta, Ignatovas, Sotņikovas, Sčedratu vecticībnieku kapsēta.