Citas NVO Krāslavas novadā

Biedrība „Mēs-Asūnei”
Biedrības valdes priekšsēdētāja Stanislava Rubīne
Tālrunis: 29360188
e-pasts: stanislava.rubine@inbox.lv
Reģistrācijas Nr. 40008125253


Sporta atbalsta klubs „Meteors”
Biedrības valdes priekšsēdētājs Raimonds Nipers
Tālrunis: 26525566
e-pasts: raimonds.nipers@apollo.lv
Reģistrācijas Nr. 40008080381


Biedrība "Ieraugs"
Biedrības valdes priekšsēdētājs Dainis Platacis
Tālrunis: 29254747
Reģistrācijas Nr. 40008147087


Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centrs „Arhimeds”
Biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Platacis
Tālrunis:+371 26122553
Reģistrācijas Nr. 50008146331


Dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrība „Austrumu robeža”

Tālrunis: +371 20204548

Reģistrācijas Nr. 40008153952