Dagdas baltkrievu biedrība VERBICA

Biedrības priekšsēdētāja: Tatjana Gogalinska
e-pasts: gogalinska@inbox.lv

Dagdas baltkrievu biedrība VERBICA aktīvi darbojas kultūras jomā, rūpējas par baltkrievu valodas un tradīciju saglabāšanu ārpus Baltkrievijas. Biedrības paspārnē darbojas vokālais ansamblis „Akolica”.
Baltkrievu ansamblis AKOLICA dibināts 2013.gada 15.oktobrī. Visus pastāvēšanas gadus ansambli vada Tamāra Starovoitova - mūzikas skolotāja, kura, ikdienā strādājot ar bērniem, ir atklājusi daudzus desmitus talantu, vairāku muzikālo ansambļu vadītāja novadā, radošs, jautrs un sabiedrisks cilvēks.
AKOLICAS repertuārā ir gan baltkrievu tautas dziesmas un folklora, gan mūsdienu estrādes dziesmas. Ansamblis dzied baltkrievu, latviešu, latgaliešu un krievu valodā. Tas aktīvi koncertē Dagdas novada pagastos un sadarbībā ar lauku Tautas namiem veido dažādus pasākumus.
Baltkrievu biedrība VERBICA un ansamblis AKOLICA aktīvi iesaistās novada kultūras dzīves organizēšanā, baltkrievu tradīciju atjaunošanā un popularizēšanā. Jau vairākus gadus Dagdā jūlija sākumā izskan Starptautiskais Baltkrievu dziesmu un deju festivāls “Fest”, kas piesaista plašas sabiedrības uzmanību. Festivālā Dagdā ir piedalījušies baltkrievu kopienu kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas.
Piecu radošo gadu laikā AKOLICA ir guvusi ievērojamus panākumus dažādos tautas mākslas festivālos Latvijā un ārpus tās robežām, tika gūtas godalgotas vietas un atzinības.
AKOLICA ar labiem rezultātiem piedalās skatēs Latvijā, kā mazākumtautību kolektīvs ir Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieks.
Ansamblis katru gadu piedalās dažādos festivālos Baltkrievijā – Ķiršu festivālā Glubokoje, Ķirmašā Zaļesje, 2016.gadā bija tautas mākslas festivāla “Slavjanskij bazar” Vitebskā dalībnieks. AKOLICAI ir izveidojusies laba sadarbība ar baltkrievu kopienu Polijā, tāpēc ir koncertēts Narevkā un Varšavā. Radošs un izdomas bagāts kolektīvs.