Apvienības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

08.07.2021
Automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošana par brīvu cenu

PAZIŅOJUMS par automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu

[vairāk]
1 02.07.2021
Nekustamā īpašuma “Matuši” elektroniska izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Matuši”, Andrupenes pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]
18.06.2021
Automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu

PAZIŅOJUMS par automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu

[vairāk]
31.05.2021
Nekustamā īpašuma "Zimniks" (cirsmas) izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma "Zimniks", Svariņu pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

[vairāk]
1 20.05.2021
Nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers” cirsmas izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers”, Ezernieku pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

[vairāk]