Dagdas Novada Ziņas

Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevuma

„Dagdas Novada Ziņas” pēdējais numurs iznāca 30.jūnijā.

 

Tagad iznāk viens kopīgs Krāslavas novada informatīvai izdevums "Krāslavas Vēstis".

2017.gads