SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” ir izveidota 2004.gada 6.februārī, reorganizējot pašvaldības uzņēmumu “Dagdas pilsētas pašpārvaldes dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”.

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Dagdas novada pašvaldības ieguldījumiem.

Galvenie darbības veidi ir ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, asenizācijas pakalpojumi, dzīvojamo māju apsaimniekošana, kā arī pārējie pakalpojumi, kas galvenokārt sastāv no autoceļu attīrīšanas no sniega, transporta pakalpojumiem, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas, jaunu abonentu pieslēgšana ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, būvtehnikas nomas u.c. pakalpojumiem.

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt augstu ūdensapgādes, notekūdeņu un siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā, kā arī raudzīties, lai sniegtie pakalpojumi ir efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

Valdes loceklis Alla Kalniņa, tālr. 20389632

Adrese: Rēzeknes iela 4, Dagda, LV 5674

Tālruņi:

656 22007 - Klientu apkalpošanas nodaļa

656 86966 - Lietvede

e–pasts: dagdasks@inbox.lv 

Darba laiks:

Pirmdiena

8:00 – 17:15

(pusdienu pārtraukums 12:00 –12:30)

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8:00 – 13:00

(bez pusdienu pārtraukuma)


STATŪTI (jaunā redakcijā) 2016.02.09.

Statuti.pdf

STATŪTU GROZĪJUMI 2016.02.09.

Statutu grozijumi.pdf

Komercpakalpojumu maksas cenrādis

udenssaimniecibas siltumapgades tarifi.pdf

Veidlapas:

Ūdensskaititāja nomaiņas veidlapa

Iesniegums udensskaititaju nomainai.doc

Dzīvokļu īpašnieku sapulces reģistrācijas un balsošanas lapa 1

Dzivoklu ipasnieku sapulces registracijas un balsosanas lapa1.doc

Dzīvokļu īpašnieku sapulces reģistrācijas un balsošanas lapa 2

Dzivoklu ipasnieku sapulces registracijas un balsosanas lapa2.doc

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols

Dzivoklu ipasnieku kopsapulces protokols.doc