Kontakti

No 28.09.2022. mājaslapā www.dagda.lv informācija netiek atjaunota un papildināta.

 

Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Krāslavas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kraslava.lv.

Informācijai iespējams sekot līdzi arī tīmekļvietnē www.kraslavasvestis.lv un sociālajos tīklos – Krāslavas novada pašvaldības (@kraslavasnovads) un Dagdas pilsētas un pagastu apvienības (@KraslavasNovadsDagda) Facebook kontā.

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība


reģistrācijas numurs 50900036651

adrese: Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

norēķinu konti: A/S “SEB banka” - LV39UNLA0055002444088

                       A/S "Swedbank" - LV11HABA0551027261960

Telefons: 656 81 434

Mob.telefons 265 62 946

e-pasts: dagda@kraslava.lv

Grāmatvedība - tālr. 65681722

e-pasts: gramatvediba.dagda@kraslava.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Piektdiena 08.00 – 13.00 

Nodaļa

Adrese

Amats

Vārds, Uzvārds

Kabineta tel.

Darba mob.tel.

 

Alejas 4, Dagda

 Apvienības vadītājs

Edgars Tjarve

 656 81 711

 2 63 20 453

Administratīvā nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja Kristīne Azina 656 81 712 2 86 70 441

Lietvede

Marija Badūne

656 81 434

2 65 62 946

Jurists Tatjana Munda 656 81 712

 

Personāla speciālists Diāna Maculeviča 656 81 725  
Iepirkumu speciālists Oksana Rutka 656 81 437  2 54 08 815

Klientu apkalpošanas speciālists

Ruta Pudnika

656 81 701

 

Finanšu nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītājs

Ināra Tukiša

656 81 715

 

Galvenais grāmatvedis

Astrīda Koļča

656 81 722

 

Galvenā grāmatveža vietnieks

Irina Cereņa

656 81 724  

Ekonomists

Ilona Jakušonoka

656 81 715

 

Grāmatvedis Vija Zunda

656 81 714

 

Grāmatvedis Anna Dunovska

656 29 412

 
Grāmatvedis Mārīte Oļševska 656 81 724  
Grāmatvedis Iveta Kalpiša ilgstošā prombūtnē  
Grāmatvedis Ēriks Čaplinskis 656 81 724  

Kasieris

Ināra Stikute

656 81 701

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas 6, Dagda

Nodaļas vadītāja

Janīna Murāne

656 81 435

 

Izglītības un sporta nodaļa

Mičurina 3a, Dagda

Nodaļas vadītāja

Regīna Pauliņa

  2 65 69 588

Izglītības darba speciālists

Karīna Karvele

 

2 84 43 374

Folkloras centrs

Alejas 29, Dagda

Centra vadītāja

Inta Viļuma

656 52 174

 

Tūrisma informācijas centrs

 

Skolas 6, Dagda

 

Centra vadītājs

Juris Viļums

656 81 420

2 57 27 379

Tūrisma konsultante

Aija Šēfere

656 81 420

 

Jauniešu iniciatīvu centrs

Alejas 11a, Dagda

Centra vadītāja

Aina Odiņeca

656 52 244

 

Jaunatnes lietu speciālists

Aivars Bačkurs

656 52 244

2 96 93 869

PI „Pilsētsaimniecība”

Alejas 4a, Dagda

Vadītājs

Aldis Beitāns

656 53 626

2 61 65 002

 

 

Automobiļa vadītājs

Jānis Čivkulis

 

2 83 78 102

 

Automobiļa vadītājs

Jurijs Čerņecovs

 

2 86 23 657

 

Automobiļa vadītājs

Aldis Gražulis

 

2 64 99 791

 

Automobiļa vadītājs

Vilmārs Pokulis

 

2 20 33 221

 

Pēdējās izmaiņas 16.08.2022.