Dagda

Velonovietņu karte

Dagdas pilsētas iestāžu kontaktinformācija

Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

Dagdas pilsētas un pagastu apvienība

656 81434, 265 62946

e-pasts: dagda@kraslava.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

656 81701, 66954815

e-pasts: dagda@pakalpojumucentri.lv

Tūrisma informācijas centrs

656 81420, 257 27379

e-pasts: tic.dagda@kraslava.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

656 81510, 656 81511

e-pasts: pii.saulite@kraslava.lv

Dagdas vidusskola

656 81520, 656 81525

dagdas.vidusskola@kraslava.lv

Dagdas mūzikas un mākslas skola

656 53260

e-pasts:dagdasmms@kraslava.lv

Dagdas novada Sporta skola

656 53209

sporta.skola.dagda@kraslava.lv

Kultūras centrs

656 53265

e-pasts: dagdaskc@kraslava.lv

Dagdas bibliotēka

656 53058

Dagdas bibliotēkas bērnu nodaļa
656 53043 
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"

Reģistratūra 656 53187

Dienas stacionārs 256 12464

Galvenā medmāsa 65 81581

Grāmatvedība 65 53184

e-pasts: vspc.dagda@kraslava.lv

SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

Klientu apkalpošanas daļa 656 22007

Lietvede 656 22006

Valdes loceklis 203 89632

e-pasts: dagdasks@inbox.lv

PI "Pilsētsaimniecība"

656 53626, 2 78 61715

dagdas.pilsetsaimnieciba@kraslava.lv

Jauniešu iniciatīvu centrs

656 52244

bjcdagda@kraslava.lv

Folkloras centrs 656 52174

Pēdējās izmaiņas 19.05.2022.