Ķepova

Ķepovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

„Ošupe”, ciems Neikšāni, Ķepovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5677

e-pasts: kepova@kraslava.lv

Pārvaldes vadītāja
Žanna Aišpure

25634589

Klientu apkalpošanas speciālists

65629833

Sociālais darbinieks

26484534

Bāriņtiesas locekle

29130407

Saietu nams un Vides izglītības un kultūras centrs "Ķepa"

26102894
kepa@dagda.lv

Bibliotēka

65629529

kepovabibl@inbox.lv


Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Piektdiena 08.00 – 13.00 


Pēdējās izmaiņas 02.08.2021.