Konstantinova

Konstantinovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Krāslavas novads, LV-5680

e-pasts: konstantinova@kraslava.lv

Pārvaldes vadītāja
Solvita Stepiņa
65621044
Klientu apkalpošanas speciālists 65621040,
Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālists 28331798
Komunālā saimniecība 29527576
Bāriņtiesas locekle 26021531
PII "Saulīte" filiāle 65629299
Tautas nams 29665701
Bibliotēka 65629322
Feldšeru - vecmāšu punkts 65629296

Baznīckungs

P.Odiņš

29583026


Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Piektdiena 08.00 – 13.00 


Pēdējās izmaiņas 02.08.2021.