Pašvaldības iepirkumi

2022. gads

 

Iepirkumu dokumentācija atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā
Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz
15. 01.07.2022. DPPA 2022/15 Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada Aleksandrovas pamatskolai 25.07.2022.
14. 01.07.2022. DPPA 2022/14 Ēkas jumta pārbūve Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā 25.07.2022.
13. 02.06.2022. DPPA 2022/13 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Dagdas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai 30.06.2022.
12. 30.05.2022. DPPA 2022/12 Nekustama īpašuma un kustamās mantas vērtēšana Krāslavas novada pašvaldības vajadzībām 10.06.2022.
11. 23.05.2022.  DPPA 2022/11  Kurināmā piegāde Dagdas pilsētas un pagastu apvienības un Aleksandrovas pamatskolas vajadzībām 2022.gadā - sarunu procedūra  bez iesniegšanas termiņa
10. 12.05.2022. DPPA 2022/10 Būvuzraudzība objektā “Ēkas jumta pārbūve Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā” 23.05.2022.
09. 17.05.2022. DPPA 2022/9 Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada veselības un sociālo pakalpojumu centram „Dagda” 21.06.2022.
08. 17.05.2022. DPPA 2022/8 Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iestādēm 21.06.2022.
07. 05.05.2022. DPPA 2022/7 Ēkas jumta pārbūve Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā 25.05.2022.
06. 28.03.2022. DPPA 2022/6 Kurināmā piegāde Dagdas pilsētas un pagastu apvienības un Aleksandrovas pamatskolas vajadzībām 2022.gadā 12.05.2022.
05. 15.03.2022.  DPPA 2022/5  Būvmateriālu iegāde Dagdas pilsētas un pagastu apvienības un tās pārraudzībā esošo  iestāžu vajadzībām  06.04.2022. 
04. 11.03.2022. DPPA 2022/4

Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Krāslavas novada pašvaldības teritorijā

04.04.2022.
03. 08.03.2022. DPPA 2022/3

Maģistrālā ūdensvada un pievadu būvniecība Asūnes ielas posmā, Dagdā

21.03.2022.
02. 31.01.2022. DPPA 2022/2

Objekta “Brīvības ielas pārbūve Dagdas pilsētā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

14.02.2022.
01.  19.01.2022. DPPA 2022/1 

Degvielas iegāde Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vajadzībām

24.02.2022.