Iepirkumu arhīvs

2021. gads

 

Iepirkumu dokumentācija atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā
Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz
17. 04.01.2022. DPPA 2021/17 Mērniecības pakalpojumi Krāslavas novada pašvaldības vajadzībām 26.01.2022.
16. 23.12.2021. DPPA 2021/16 Skolēnu pārvadāšanas autobusa pakalpojumi Ūdrīšu pagasta pārvaldei 10.01.2022.
15. 03.12.2021. DPPA 2021/15 Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vajadzībām 2022.gadā 30.12.2021.
14. 25.11.2021. DPPA 2021/14 Objekta “Brīvības ielas pārbūve Dagdas pilsētā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 06.12.2021.
13. 29.11.2021. DPPA 2021/13 Objekta “Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas pārbūve Krāslavā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 20.12.2021.
12. 10.11.2021. DPPA 2021/12 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2022.gadā 06.12.2021.
11. 01.11.2021. DPPA2021/11 “Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas pārbūve Krāslavā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Izbeigts
10. 25.10.2021. 2021/10. Ēkas jumta pārbūve Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā Izbeigts
09. 01.10.2021. DPPA 2021/9 Būvuzraudzība objektā „Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde” 12.10.2021.
08. 30.09.2021. DPPA 2021/8 Būvuzraudzība objektā “Ēkas jumta pārbūve Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā” 11.10.2021.
07. 30.09.2021. DPPA 2021/7 Ēkas jumta pārbūve Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā 11.10.2021.
06. 29.09.2021. DPPA 2021/6 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana 2021./2022.g. ziemas sezonā 21.10.2021.
05. 19.09.2020. DPPA 2021/5 Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iestādēm 26.10.2021.
04. 16.09.2021. DPPA 2021/4

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada sociālās aprūpes centram “Skuķi”

11.10.2021.
03. 01.09.2021. DPPA 2021/3 Būvuzraudzība objektā “Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkas pārbūve” 13.09.2021.
02. 25.08.2021. DPPA 2021/2

Būvuzraudzība objektā “Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkas pārbūve”

Pārtraukts
01.  12.08.2021. DPPA 2021/1 

Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” ēkas pārbūve

06.09.2021.

Iepirkumu dokumentācija atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā
Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz
14. 08.06.2021. DNP 2021/14

Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde

05.07.2021.
13. 02.06.2021. DNP 2021/13

Dagdas novada Kultūras centra ēkas tehniskā apsekošana un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

14.06.2021.
12.  04.06.2021. DNP 2021/12 Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2021. - 31.08.2022.) 12.07.2021.
11. 28.04.2021. DNP 2021/11

Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde

14.05.2021.
10. 27.04.2021. DNP 2021/10

Dagdas novada Kultūras centra ēkas tehniskā  apsekošana un vienkāršotās atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas (apliecinājuma karte) izstrāde

12.05.2021.
09. 19.04.2021. DNP 2021/9

Katlu mājas Brīvības ielā 29, Dagdā tehniskās dokumentācijas izstrāde un katla nomaiņa

05.05.2021.
08. 14.04.2021. DNP 2021/8

Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde

26.04.2021.
07. 10.03.2021. DNP 2021/7  PII “Saulīte” ēkas konstrukciju atjaunošana Alejas ielā 15A, Dagdā  16.04.2021.
06. 25.02.2021. DNP 2021/6

Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Svarincu ciemā, Dagdas novadā

09.03.2021.
05. 02.03.2020. DNP 2021/5 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2021./2022.g.apkures sezonai 23.03.2021.
04. 17.02.2021. DNP 2021/4

Daugavpils ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

01.03.2021.
03. 15.02.2021. DNP 2021/3 Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām  26.02.2021.
02. 22.01.2021. DNP 2021/2

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

03.02.2021.
01.  12.01.2021. DNP 2021/1 

Pašvaldības autoceļa Mamonova – Karaļi pārbūve

03.02.2021.

2020. gads

 

Iepirkumu dokumentācija atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā
Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz
18. 25.12.2020. DNP 2020/18

Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām

08.02.2021.
17. 24.11.2020. DNP 2020/17

Otrās evakuācijas izejas – evakuācijas kāpņu izbūve Ezernieku vidusskolā

07.12.2020.
 16.  26.11.2020.  DNP 2020/16 Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 2021.gadā  16.12.2020.
15. 02.11.2020. DNP 2020/15

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2021.gadā

24.11.2020.
14. 21.09.2020. DNP 2020/14

Ielas apgaismojuma izveide Dagdas novada, Dagdas pagasta, Ozoliņu ciematā

02.10.2020.
13. 10.09.2020. DNP 2020/13

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu  uzturēšanas darbu veikšana 2020./2021.g. ziemas sezonā

21.09.2020.
12. 21.07.2020. DNP 2020/12

Pasta ielas pārbūve Dagdā

03.08.2020.
11. 13.07.2020. DNP 2020/11

Vieglās pasažieru automašīnas iegāde operatīvajā līzingā Dagdas novada pašvaldības vajadzībām

24.07.2020.
10. 09.07.2020. DNP 2020/10

Pasta ielas pārbūve Dagdā

Pārtraukts

09. 18.06.2020. DNP 2020/9

Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

30.07.2020.
08. 23.04.2020. DNP 2020/8

Apkures katla piegāde un uzstādīšana Šķaunes pagastā

08.05.2020.
07. 17.04.2020. DNP 2020/7

Otrās evakuācijas izejas - evakuācijas kāpņu izbūve Ezernieku vidusskolas ēkai (1.kārta)

28.04.2020.
06. 03.04.2020. DNP 2020/6

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2020. - 31.08.2021.)

18.05.2020.
05. 16.03.2020. DNP 2020/5

Multisensorikas terapijas istabas aprīkojuma iegāde Dagdas novadam

27.03.2020.
04. 12.03.2020. DNP 2020/4

Atklāta fiziskās aktivitātes laukuma dažāda vecuma bērniem izveidošana un labiekārtošana Dagdas pilsētā

24.03.2020.
03. 05.03.2020. DNP 2020/3

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2020./2021.g.apkures sezonai

25.03.2020.
02. 04.02.2020. DNP 2020/2

Skalu  grozu izgatavošanas  darbnīcas izbūve, grīdas  ieklāšana un  krāsns pārmūrēšana kalēja  darbnīcā  “Andrupenes  lauku  sēta  teritorijā”

17.02.2020.
01.  04.02.2020.  DNP 2020/1

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

 17.02.2020.

2019. gads

 

Iepirkumu dokumentācija atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā
Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz
27. 19.12.2019. DNP 2019/27 Projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta” tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbu veikšana 13.01.2020.
26. 19.12.2019. DNP 2019/26 Vieglās pasažieru automašīnas iegāde operatīvajā līzingā Dagdas novada pašvaldības VSPC “Dagda” vajadzībām 10.01.2020.
25. 30.12.2019.  DNP 2019/25  Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 2020.gadā 21.01.2020.
24. 20.11.2019. DNP 2019/24 Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde VSPC “Dagda” un uzstādīšana 03.12.2019.
23. 20.11.2019. DNP 2019/23 Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā 10.12.2019.
22. 06.11.2019. DNP 2019/22 Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Dagdas novada grants ceļu un ielu pārbūves objektos 19.11.2019.
21. 05.11.2019. DNP 2019/21 Dagdas novada Parka un Pasta ielu un Vecdome-Purpļi ceļa pārbūve 21.11.2019.
20. 14.10.2019. DNP 2019/20 Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana 2019./2020.g. ziemas sezonā 25.10.2019.
19. 11.10.2019. DNP 2019/19 Dagdas novada grants ceļa Kaitra - Ustje pārbūve 31.10.2019.
18. 27.09.2019. DNP 2019/18 Dagdas novada grants ielu un ceļu Grabova-Malka pārbūve 17.10.2019.
17. 20.08.2019. DNP 2019/17 Grupu dzīvokļu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Brīvības ielā 29, Dagdā 09.09.2019.
16. 30.07.2019. DNP 2019/16 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alejas ielas 15A (PII Saulīte) ēkas konstrukciju atjaunošanai 12.08.2019.
15. 15.07.2019. DNP 2019/15 Grupu dzīvokļu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība Brīvības ielā 29, Dagdā 31.07.2019.
14. 14.06.2019. DNP 2019/14 Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2019. - 31.08.2020.) 01.08.2019.
13. 10.06.2019. DNP 2019/13 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2019./2020.g.apkures sezonai 27.06.2019.
12. 04.06.2019. DNP 2019/12  Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana objektā „Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā”  17.06.2019.
11. 27.05.2019. DNP 2019/11

Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei un autoruzraudzība

07.06.2019.
10.  20.05.2019. DNP 2019/10  Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana objektā „Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā”  pārtraukts 
09. 15.05.2019. DNP 2019/9

Dagdas novada pašvaldības autoceļa pārbūve

03.06.2019.
08. sarunu procedūra DNP 2019/8

Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām

20.05.2019.
07. 07.05.2019. DNP 2019/7

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

20.05.2019.
06. 25.04.2019. DNP 2019/6

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2019./2020.g.apkures sezonai

13.05.2019.
05. 26.04.2019. DNP 2019/5

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā

28.05.2019.
04. 15.04.2019. DNP 2019/4

Alejas ielas pārbūve Dagdas pilsētā

02.05.2019.
03. 12.03.2019. DNP 2019/3

Jaundomes dabas takas izveide

25.03.2019.
02. 18.02.2019. DNP 2019/2

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

11.03.2019.
01. 29.01.2019. DNP 2019/1

Degvielas iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām

01.03.2019.

2018. gads

Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
20. 13.12.2018. DNP 2018/20

Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2019.gadā

PIELIKUMI (ZIP)

27.12.2018.

LĒMUMS 1.

LĒMUMS 2.

 ZIŅOJUMS un LĪGUMI

19. 04.12.2018. DNP 2018/19

Krēslu piegāde Dagdas novada Kultūras centram

PIELIKUMI (ZIP)

17.12.2018.  LĒMUMS
18. 28.11.2018. DNP 2018/18

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

PIELIKUMI (ZIP)

Tehniskais projekts (ZIP)

19.12.2018.

 LĒMUMS

PĀRTRAUKTS

17. 13.11.2018. DNP 2018/17

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

PIELIKUMI (ZIP)

06.12.2018.

 ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.

LĪGUMS 2.,3.

LĪGUMS 4.

16. 08.11.2018. DNP 2018/16

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.g. ziemas sezonā

Tehniskā specifikācija un pielikumi
21.11.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

LĪGUMS 3

15. 17.06.2018. DNP 2018/15

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2018 - 31.08.2019)

PIELIKUMI (ZIP)
23.07.2018.  LĒMUMS
14. 15.06.2018. DNP 2018/14

Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām

16.07.2018.  IZBEIGTS
13. 14.06.2018. DNP 2018/13

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

Tehniskais projekts (ZIP)

06.07.2018.  IZBEIGTS
12. 18.05.2018. DNP 2018/12

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

08.06.2018. IZBEIGTS
11. 03.05.2018. DNP 2018/11 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2018./2019.g.apkures sezonai 29.05.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

10. 23.04.2018. DNP 2018/10 Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi (Mājturības un darbmācības kabinetu remonts, skolas jumta nožogojuma montāža) 08.05.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

09. 21.04.2018. DNP 2018/9

VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu

Tehniskais projekts (ZIP)

___________________________

Jautājumi - atbildes
08.05.2018. 

 LĒMUMS

LĪGUMS

08. 21.04.2018. DNP 2018/8 Brīvdabas kino aprīkojuma piegāde Dagdas novadam 08.05.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

07. 28.03.2018. DNP 2018/7 Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 12.04.2018.  LĒMUMS
06. 19.03.2018. DNP 2018/6 Tautas tērpu iegāde  05.04.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

05. 19.03.2018. DNP 2018/5

Brīvdabas kino aprīkojuma piegāde Dagdas novadam

04.04.2018.

 PĀRTRAUKTS

LĒMUMS

04. 13.03.2018. DNP 2018/4

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

Tehniskais projekts (ZIP)

09.04.2018.  LĒMUMS
03.  12.03.2018. DNP 2018/3 Būvprojekta Alejas ielas pārbūve, Dagdā, Dagdas novadā, aktualizācija un autoruzraudzība 15.03.2018.  LĪGUMS
02. 20.02.2018. DNP 2018/2

„Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām”

 20.03.2018. LĪGUMS 1 LĪGUMS 2
01. 14.02.2018. DNP 2018/1

"Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

Apjomi

Tehniskais projekts (ZIP)

 26.02.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

2017. gads

Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
16. 11.12.2017. DNP 2017/16

"Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

22.12.2017.

REZULTĀTI

REZULTĀTI 2

15. 29.11.2017. DNP 2017/15

„Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2018.gadā”

11.12.2017.  REZULTĀTI
14. 06.11.2017. DNP 2017/14 Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana ziemā 17.11.2017.

21.11.2017.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

LĪGUMS 3

13. 02.11.2017. DNP 2017/13 Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā 23.11.2017.

27.11.2017.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

LĪGUMS 3

REZULTĀTI

12. 31.07.2017. DNP 2017/12

VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu

___________________

Tehniskais projekts (27MB ZIP)

11.08.2017.

 14.08.2017.

13.09.2017.

LĪGUMS

11. 08.07.2017. DNP 2017/11

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2017 - 31.08.2018)

___________________

Nolikums (ZIP)

11.08.2017.

 15.08.2017.

REZULTĀTI

10. 03.07.2017. DNP 2017/10

Seno Latgales tautas tērpu izgatavošana un piegāde projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000004 “Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iegādājoties senos Latgales tērpus” ietvaros

14.07.2017.

 14.07.2017.

LĪGUMS

09. 13.06.2017 DNP 2017/9

Telpu pārplānošana, pielāgojot tās relaksācijas telpu prasībām Aleksandrovas internātpamatskolā, ”Tūju māja”

________________

Tehniskais projekts (28MB ZIP)

29.06.2017

 05.07.2017.

LĪGUMS

08. 12.06.2017 DNP 2017/8

Tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotajiem

26.06.2017

 28.06.2017.

LĪGUMS

07. 09.06.2017 DNP 2017/7

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei

21.06.2017   28.06.2017.
06. 31.05.2017. DNP 2017/6

Dagdas vidusskolas apkures sistēmas pārbūve

________________

Tehniskā dokumentācija (6MB ZIP)

12.06.2017.

16.06.2017.

LĪGUMS

05. 24.04.2017. DNP 2017/5

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017./2018.g.apkures sezonai

16.05.2017.  REZULTĀTI
04. 19.04.2017. DNP 2017/4

Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

_________________

Tehniskais projekts (50MB ZIP)

08.05.2017.

 25.05.2017.

LĪGUMS

03. 11.04.2017. DNP 2017/3

Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūve

_________________

1. Tehniskais projekts "Aleksandrova - Skudriķi" (16MB ZIP)

2. Tehniskais projekts "Porečje – Malcāni - Krasnopole" (11MB ZIP)

30.05.2017.   09.06.2017.
02. 13.03.2017. DNP 2017/2

Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

__________________

Tehniskais projekts (50MB ZIP)

24.03.2017.  PĀRTRAUKTS
01 28.02.2017. DNP 2017/1 Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām  13.03.2017.

 REZULTĀTI

LĪGUMS

2016. gads

Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
22. 19.12.2016. DNP 2016/22

Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūve (jaunā redakcija)

_______________________________

Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūve

_______________________________

1. Tehniskais projekts "Aleksandrova - Skudriķi" (16MB ZIP)

2. Tehniskais projekts "Porečje – Malcāni - Krasnopole" (11MB ZIP)

________________________________

Atbildes uz jautājumiem 1

Atbildes uz jautājumiem 2

31.01.2017.

  PĀRTRAUKTS

21. 24.11.2016. DNP 2016/21

Sociālais pakalpojums  aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2017.gadā

06.12.2016.

 07.12.2016.

LĪGUMS

20. 17.10.2016. DNP 2016/20

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu  ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017.gadā

16.11.2016.

 28.11.2016. 

19. 06.10.2016. DNP 2016/19

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana ziemā

18.10.2016.

 19.10.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

LĪGUMS 3

LĪGUMS 4  
18. 30.08.2016. DNP 2016/18

Transportlīdzekļa iegāde Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes vajadzībām

12.09.2016.

 13.09.2016.

LĪGUMS 

17. 04.07.2016. DNP 2016/17

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu sakārtošana – iekštelpu remonts

15.07.2016.

 18.07.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

16. 28.07.2016. DNP 2016/16

Transportlīdzekļa iegāde Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldes vajadzībām

-----------------------

JAUNĀ REDAKCIJA

------------------------

19.08.2016.  PĀRTRAUKTS
15. 01.07.2016. DNP 2016/15

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm

PIELIKUMS 1

PIELIKUMS 2

PIELIKUMS 3

PIELIKUMS 4

PIELIKUMS 5

PIELIKUMS 6

10.08.2016.  30.08.2016.
14. 06.06.2016. DNP 2016/14

Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldības un iestāžu vajadzībām

20.06.2016.

 30.06.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

13. 05.05.2016. DNP 2016/13

Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

-----------------------

JAUNĀ REDAKCIJA

------------------------

Atbildes uz jautājumiem

20.06.2016.  30.06.2016.
12. 26.04.2016. DNP 2016/12

Dagdas pilsētas izglītības iestāžu sakārtošana - iekštelpu remonts

10.05.2016.

 16.05.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

11. 14.04.2016. DNP 2016/11

Zāles pļāvēja (raidera) iegāde PI „Pilsētsaimniecība”

25.04.2016.

25.04.2016.

LĪGUMS

10. 05.04.2016. DNP 2016/10

Sporta zāles būvniecība Dagdas novada Ezerniekos

Jaunā redakcija 1

Jaunā redakcija 2

Tehniskais projekts (zip 38 MB)

Apjomi

------------------------------------------------------

Atbildes uz jautājumiem 1

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Atbildes uz jautājumiem 4

Atbildes uz jautājumiem 5

24.05.2016.  13.06.2016.
09. 31.03.2016. DNP 2016/9

Pašvaldības autotransporta tehniskā apkalpošana un remonts 2016.gadā

12.04.2016.

 14.04.2016.

LĪGUMS

08. 30.03.2016. DNP 2016/8

Prezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Dagdas novada pašvaldības vajadzībām

11.04.2016.

 12.04.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

07. 15.03.2016. DNP 2016/7

Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

29.03.2016. 

 08.04.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

06. 01.03.2016. DNP 2016/6

Autotransporta iegāde pašvaldības autonomo funkciju veikšanai

14.03.2016.

15.03.2016.

LĪGUMS

05. 02.03.2016.  DNP 2016/5  Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016./2017.g.apkures sezonai  29.03.2016.   02.06.2016.
04. 09.02.2016. DNP 2016/4 Zivju mazuļu piegāde Dagdas novada pašvaldībai

22.02.2016.

 PĀRTRAUKTS
03. 22.01.2016. DNP 2016/3 Obligātās veselības pārbaudes aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" ietvaros”

02.02.2016.

 

LĪGUMS

02. 18.01.2016. DNP 2016/2 Datortehnikas iegāde domes darbības nodrošināšanai

29.01.2016.

17.03.2016.

LĪGUMS

01 20.01.2016. DNP 2016/1 Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām  01.03.2016.

 29.03.2016.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

2015. gads

Nr. p.k Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
27. 30.11.2015. DNP 2015/27

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs 2016.gadā

14.12.2015.

 23.12.2015.

LĪGUMS

26. 30.11.2015. DNP 2015/26

Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2016.gadā

11.12.2015.

 23.12.2015.

LĪGUMS

25. 11.11.2015. DNP 2015/25

Tehniskās dokumentācijas izstrāde Dagdas novada pašvaldības vajadzībām

23.11.2015.

 14.12.2015.

LĪGUMS 1.

LĪGUMS 2.

24. 16.11.2015. DNP 2015/24 Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016.gadā 14.12.2015.  PĀRTRAUKTS
23. 10.11.2015. DNP 2015/23

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu  ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā

07.12.2015.  11.01.2016.
22. 26.10.2015. DNP 2015/22

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagdas novadā

07.12.2015.  16.12.2015.
21. 24.09.2015. DNP 2015/21

Pļaujmašīnu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

05.10.2015.

 07.10.2015.

LĪGUMS 1.

LĪGUMS 2.

20. 22.09.2015. DNP 2015/20

Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā

05.10.2015.

 13.10.2015.

LĪGUMS

19. 07.09.2015. DNP 2015/19

Programmatūras iegāde Dagdas novada pašvaldības vajadzībām

18.09.2015.

 22.09.2015.

LĪGUMS

18. 27.08.2015. DNP 2015/18

Dagdas novada pašvaldības 2015.gada pārskata audits

07.09.2015.

 18.09.2015.

LĪGUMS

17. 01.07.2015. DNP 2015/17

Pašvaldības ceļa Konstantinova – Zariņi brauktuvesvirsmas apstrāde ar pretputekļu segumu Konstantinovas ciemā

13.07.2015.

 13.07.2015.

LĪGUMS

16. 18.06.2015. DNP 2015/16

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm

Pielikums 1. | Pielikums 2. | Pielikums 3. | Pielikums 4. | Pielikums 5. | Pielikums 6. |

07.08.2015.  13.08.2015.
15. 09.06.2015. DNP 2015/15

Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā

08.07.2015.

 17.07.2015.

PĀRTRAUKTS

14. 03.06.2015. DNP 2015/14

Atdzelžošanas iekārtu nomaiņa Andrupenes pagasta Mariampolē

15.06.2015.

 17.06.2015.

LĪGUMS

13. 27.05.2015. DNP 2015/13

Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldības un iestāžu vajadzībām

08.06.2015.

 12.06.2015.

LĪGUMS

12. 20.04.2015. DNP 2015/12

Dagdas novada Svariņu pagasta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

01.06.2015

 02.06.2015.

LĪGUMS

11. 23.04.2015. DNP 2015/11

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Alejas – Asūnes un Alejas – Daugavpils ielu krustojumos

06.05.2015.

 11.05.2015.

LĪGUMS

10. 13.04.2015. DNP 2015/10

Ceļa zīmju iegāde Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai

24.04.2015.

 27.04.2015.

09. 10.04.2015. DNP 2015/9

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015./2016.g.apkures sezonai

06.05.2015.  11.05.2015.
08. 01.04.2015. DNP 2015/8

Ceļa zīmju iegāde Dagdas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai

-----------------------

Papildus informācija

15.04.2015.  PĀRTRAUKTS
07. 27.03.2015. DNP 2015/7 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Dagdas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 10.04.2015.  14.04.2015.
06. 16.03.2015. DNP 2015/6 Būvmateriālu iegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 27.03.2015.

 31.03.2015.

LĪGUMS

LĪGUMS

05. 25.02.2015. DNP 2015/5 Prezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Dagdas novada pašvaldības vajadzībām 09.03.2015.

 19.03.2015.

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

LĪGUMS

04. 19.02.2015. DNP 2015/4 Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Dagdas novada pašvaldības vajadzībām 2015.gadā 02.03.2015.

 5.03.2015.

  LĪGUMS

03. 03.02.2015. DNP 2015/3 Jauna mikroautobusa piegāde Dagdas novada pašvaldības vajadzībām 04.03.2015.  10.03.2015.
02. 27.01.2015. DNP 2015/2 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldes vajadzībām  09.02.2015.

 27.02.2015.

LĪGUMS

LĪGUMS

01. 07.01.2015. DNP 2015/1 Tehniskās dokumentācijas izstrāde Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldes vajadzībām

19.01.2015.

 PĀRTRAUKTS

2014. gads

Nr. p.k Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
52. 17.12.2014. DNP 2014/52

Jaunu mikroautobusu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

---------------------------------

Aktuālā redakcija

Jaunu mikroautobusu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

23.02.2015.  26.02.2015.
51. 12.12.2014. DNP 2014/51

Papildus medījumu dzesēšanas kameras piegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Dagdas novada administratīvajā teritorijā

23.12.2014.

 06.01.2015.

LĪGUMS

50. 24.11.2014. DNP 2014/50

Elektroniskā rezultātu tablo piegāde un uzstādīšana Dagdas vidusskolas sporta zālē

05.12.2014.

 09.12.2014.

LĪGUMS

49. 22.11.2014. DNP 2014/49

Sociālais pakalpojums  aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2015.gadā

03.12.2014.

 15.12.2014.

LĪGUMS

48. 13.11.2014. DNP 2014/48

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm

09.12.2014.  15.12.2014.
47. 7.11.2014. DNP 2014/47

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015.gadā

03.12.2014.  04.12.2014
46. 31.10.2014. DNP 2014/46

Darba aizsardzības pasākumu nodrošināšana Dagdas novada pašvaldībā un tās iestādēs

11.11.2014.

 27.11.2014

LĪGUMS

45. 30.10.2014. DNP 2014/45

Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 2015.gadā

10.12.2014.  PĀRTRAUKTS
44. 25.09.2014. DNP 2014/44

Ielas apgaismojuma ierīkošana Skolas ielā, Svariņos

06.10.2014.

 27.10.2014.

LĪGUMS

43. 17.09.2014. DNP 2014/43

Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Dagdas novada administratīvajā teritorijā

------------------------------

Papildus informācija iepirkumam (DNP 2014/43)

29.09.2014.

 15.10.2014.

LĪGUMS

42. 01.09.2014 DNP 2014/42 Sniega lāpstas piegāde traktoram Belarus 1025.3 Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldes vajadzībām 15.09.2014.

 17.09.2014.

LĪGUMS

41. 27.08.2014 DNP 2014/41 Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldība 08.09.2014.

  12.09.2014.

LĪGUMS

40. 15.08.2014 DNP 2014/40 „Ūdenstorņa renovācija Šķaunes pagastā” 26.08.2014

 29.08.2014.

LĪGUMS

39. 14.08.2014 DNP 2014/39 „Plastikāta logu, balkona durvju piegāde un uzstādīšana
Dagdas novada pašvaldības Šķaunes pagasta pārvaldes
vajadzībām”
25.08.2014

 05.09.2014.

LĪGUMS

38. 05.08.2014. DNP 2014/38 Kokskaidu granulu piegāde Dagdas novada pašvaldībai 18.08.2014.  PĀRTRAUKTS
37. 04.08.2014. DNP 2014/37 Mazlietota mikroautobusa piegāde Dagdas novada pašvaldības Bērziņu pagasta pārvalde 15.08.2014.

 20.08.2014.

LĪGUMS

36. 17.07.2014. DNP 2014/36 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu īstenošanai” 28.07.2014.

 29.07.2014.

LĪGUMS

35. 08.07.2014 DNP 2014/35 „Pārtikas produktu piegāde Dagdas vidusskolai” 21.07.2014  12.08.2014.
34. 07.07.2014 DNP 2014/34 „Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldībai” 21.07.2014

 25.07.2014.

LĪGUMS

33. 07.07.2014 DNP 2014/33 „Sporta inventāra piegāde Dagdas novada vispārējās
izglītības iestādēs”
18.07.2014

 21.07.2014.

LĪGUMS

32. 03.07.2014 DNP 2014/32

„Tehniskā projekta izstrāde Ezernieku vidusskolas sporta zāles
celtniecībai”

15.07.2014

 22.07.2014.

LĪGUMS

31. 02.07.2014 DNP 2014/31

„Aleksandrovas internātpamatskolas internāta siltināšana”

14.07.2014

 21.07.2014.

LĪGUMS

30. 01.07.2014. DNP 2014/30

„Dagdas pilsētas Jelgavas ielas un Andrupenes pagasta Skolas
brauktuves virsmas apstrāde ar pretputekļu segumu”

14.07.2014.

 18.07.2014.

LĪGUMS

29. 05.06.2014. DNP 2014/29 Tehniskā projekta izstrāde Ezernieku vidusskolas s porta zāles celtniecībai 18.06.2014.  PĀRTRAUKTS
28. 02.06.2014. DNP 2014/28 Ezernieku vidusskolas aktu zāles renovācija 30.06.2014.

 08.07.2014.

LĪGUMS

27. 22.05.2014. DNP 2014/27 Laivu piestātnes izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ežezera publiskajā pludmalē projekta Nr.LLB-2-257 „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” (GREEN ROUTES) ietvaros

--------------------------

Papildus informācija
03.06.2014.

 06.06.2014.

LĪGUMS

26. 21.05.2014. DNP 2014/26 Rotaļu laukuma uzstādīšana EST"LAT"RUS programmas projektā „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/„Dabas terapija” 02.06.2014.

 19.06.2014.

LĪGUMS

25. 30.04.2014. DNP 2014/25 Dagdas vidusskolas ieejas kāpņu pārbūve un ēdnīcas vienkāršotā rekonstrukcija 15.05.2014.

 16.05.2014.

LĪGUMS

24. 30.04.2014. DNP 2014/24

Jaunas traktortehnikas piegāde Andrupenes pagasta pārvaldei

14.05.2014.

 15.05.2014.

LĪGUMS

23. 29.04.2014. DNP 2014/23 Ārējā apgaismojuma ierīkošana Dagdas novada Konstantinovas pagastā 13.05.2014.

 20.05.2014.

LĪGUMS

22. 23.04.2014. DNP 2014/22 Virtuves inventāra piegāde Dagdas vidusskolas ēdnīcai 06.05.2014.  13.05.2014.
21. 16.04.2014. DNP 2014/21 Jaunas analogā rentgena iekārtas ar digitalizāciju un radiologa darba staciju piegāde Veselības un sociālo pakalpojumu centram "DAGDA" 13.05.2014.  13.05.2014.
20. 08.04.2014. DNP 2014/20 Dagdas novada pašvaldības ēkas bēniņu siltināšana, fasādes un ieejas kāpņu remonts 22.04.2014.

28.04.2014.

LĪGUMS

19. 04.04.2014. DNP 2014/19

Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

-------------------------

Atbildes uz jautājumiem

15.05.2014.  20.05.2014.
18. 31.03.2014. DNP 2014/18 Ģeoloģisko urbumu veikšana un inženiertehnisko izpētes darbu pārskata sagatavošana 11.04.2014.

14.04.2014.

LĪGUMS

17. 21.03.2014. DNP 2014/17 Prezentācijas materiālu izgatavošana Dagdas novada pašvaldības vajadzībām  01.04.2014.

07.04.2014.

LĪGUMS

16. 21.03.2014. DNP 2014/16 Mēbeļu piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 01.04.2014.

16.04.2014.

LĪGUMI

15. 11.03.2014. DNP 2014/15 Inventāra iegāde projekta "Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros" ietvaros 24.03.2014.

27.03.2014.

LĪGUMS

14. 06.03.2014. DNP 2014/14 Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” 17.03.2014.

18.03.2014.

LĪGUMS

13. 05.03.2014. DNP 2014/13 Auditora pakalpojumi projekta Nr.LLB-2-257 „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros 18.03.2014.  PĀRTRAUKTS
12. 03.03.2014. DNP 2014/12 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2014./2015.g.apkures sezonai 01.04.2014.  08.04.2014.
11. 27.02.2014. DNP 2014/11 Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm 11.03.2014.  14.03.2014.
10. 25.02.2014. DNP 2014/10 Inventāra piegāde projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošana Dagdas Tūrisma informācijas centrā” ietvaros 10.03.2014.

 02.04.2014.

LĪGUMS

09. 24.02.2014. DNP 2014/9 Aukstā polimēru asfalta piegāde Dagdas novada pašvaldība 07.03.2014.  PĀRTRAUKTS
08. 21.02.2014. DNP 2014/8 Traktora piekabju piegāde Dagdas novada pašvaldības Svariņu, Ķepovas pagastu pārvaldēm 06.03.2014.

 06.03.2014.

LĪGUMS 1.

LĪGUMS 2.

07. 20.02.2014. DNP 2014/7 Inventāra piegāde projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošana Dagdas Tūrisma informācijas centrā” iet varos 05.03.2014.  PĀRTRAUKTS
06. 18.02.2014. DNP 2014/6 Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros 03.03.2014.

 04.03.2014.

 

LĪGUMS

05. 11.02.2014. DNP 2014/5 Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 24.02.2014.

 27.02.2014.

LĪGUMI

04. 04.02.2014. DNP 2014/4  Zivju resursu pavairošana un atražošana Dagdas novada ezeros  17.02.2014.  PĀRTRAUKTS 
03. 20.01.2014. DNP 2014/3 Par autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldī bas iestāžu vajadzībām 2014.gadā 31.01.2014.  PĀRTRAUKTS
02. 15.01.2014. DNP 2014/2 Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ezernieku vidusskolā” ietvaros vienkāršotās renovācijas aktivitāšu veikšana atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām 31.01.2014.  PĀRTRAUKTS
01. 07.01.2014. DNP 2014/1 Dīķa rekonstrukcija Pļavu ielā 11a, Dagdā EST-LAT-RUS programmas projektā „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Ūdens dzīve””

20.01.2014.

 25.02.2014.

LĪGUMS

2013.gads

Nr. p.k Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi
33. 19.12.2013. DNP 2013/33

Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu"

22.01.2014.  13.02.2014.
32. 17.12.2013. DNP 2013/32

Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde Dagdas novada pašvaldības Andzeļu pagasta pārvaldes vajadzībām

03.01.2014.

23.01.2014.

Līgums

31. 09.12.2013. DNP 2013/31

Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2014.gadā

20.12.2013.

24.01.2014.

Līgums

30. 13.11.2013. DNP 2013/30

Tehniskā projekta izstrāde Dagdas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijai


 Papildus informācija


Tehniskā projekta izstrāde atbildes
25.11.2013.

04.12.2013.

Līgums

29. 01.11.2013. DNP 2013/29 Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām 2014.gadā 18.12.2013. 29.01.2014.
28. 22.10.2013. DNP 2013/28 Dagdas pilsētas ielu un Dagdas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gadā 25.11.2013. 16.12.2013.
26. 09.10.2013. DNP 2013/26 Jaunu pasažieru mikroautobusu piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām

05.11.2013.

JAUTĀJUMI

12.11.2013.
25. 13.09.2013. DNP 2013/25 Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem 24.09.2013. 26.09.2013.   Līgums
24. 22.08.2013. DNP 2013/24 2013.gada pavasara plūdu radīto zaudējumu novēršana uz Dagdas novada pašvaldības autoceļiem un ielām

02.09.2013.

 

03.09.2013.

Līgums

23. 01.08.2013. DNP 2013/23 Dārza tehnikas rezerves daļu iegāde un servisa pakalpojumu sniegšana Dagdas novada pašvaldībai 12.08.2013. PĀRTRAUKTS
22. 25.07.2013. DNP 2013/22 Mazlietota mikroautobusa iegāde VSPC „Dagda” vajadzībām 05.08.2013.

31.07.2013.

Līgums

21. 19.07.2013. DNP 2013/21 Ārējā apgaismojuma ierīkošana centrālajā skvērā Dagdas pilsētā, Rīgas ielā 3 30.07.2013. PĀRTRAUKTS
20. 26.06.2013. DNP 2013/20 Būvmateriālu un rezerves daļu piegāde Dagdas novada pašvaldībai 09.07.2013.

31.07.2013.

Līgums1

Līgums2

 

19. 11.06.2013. DNP 2013/19 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2013./2014.g.apkures sezonai 09.07.2013. 31.07.2013.
18. 10.06.2013. DNP 2013/18 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dagdas vidusskolā 12.07.2013. 21.08.2013.
17. 06.06.2013. DNP 2013/17 Dagdas novada pašvaldības garāžas remonts 17.06.2013. 25.06.2013.
16. 28.05.2013. DNP 2013/16 Rotaļu laukuma iekārtu iegāde ESTLATRUS programmas projektā „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija” 10.06.2013. 12.06.2013.
15. 21.05.2013. DNP 2013/15 Siltumtrases remonts Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā 03.06.2013. 04.06.2013.
14. 14.05.2013. DNP 2013/14 Ārējo elektrotīklu rekonstrukcija Veselības un sociālo pakalpojumu centra „DAGDA” teritorijā 28.05.2013. 05.06.2013.
13. 10.05.2013. DNP 2013/13 Būvuzraudzība projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā” ietvaros 27.05.2013. 28.05.2013.
12. 26.04.2013. DNP 2013/12 „Jaunas grāvju pļaujmašīnas piegāde PI „Pilsētsaimniecība” vajadzībām” 10.05.2013. 13.05.2013.
11. 09.04.2013. DNP 2013/11 Mazlietotas traktortehnikas piegāde PI „Pilsētsaimniecība” vajadzībām 22.04.2013. 25.04.2013.
10. 25.03.2013. DNP 2013/10 Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā” ietvaros paredzēto renovācijas aktivitāšu veikšana atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām 23.04.2013. 13.05.2013.
09. 11.03.2013. DNP 2013/9 Tehniskā projekta izstrāde Jaundomes muižas 2.kārtas īstenošanai 22.03.2013. 02.04.2013.
08. 07.03.2013. DNP 2013/8 Asūnīcas upes atbrīvošana no upē iekritušiem kokiem, to sanesumiem un bebru dambjiem 9,445 km garā posmā 18.03.2013. 18.03.2013.
07. 26.02.2013. DNP 2013/7 Jaunas traktortehnikas piegāde PI „Pilsētsaimniecība” vajadzībām 12.03.2013. 14.03.2013.
06. 25.02.2013. DNP 2013/6 Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā – 2.kārta 11.03.2013. 13.03.2013.
05. 18.02.2013. DNP 2013/5 Narūtas upes atbrīvošana no upē iekritušiem kokiem, to sanesumiem un bebru dambjiem 3860 m garā posmā 05.03.2013. 12.03.2013.
04. 30.01.2013. DNP 2013/4 Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Šķaunes pamatskolā” ietvaros paredzēto renovācijas aktivitāšu veikšana atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām 04.03.2013. 18.03.2013.
03. 25.01.2013. DNP 2013/2 Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm 11.03.2013. 02.04.2013.
02. 24.01.2013. DNP 2013/3 Sabiedriskās dušas izveidošana Dagdas pilsētā 04.02.2013. 05.02.2013.
01. 09.01.2013. DNP 2013/1 Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā 21.01.2013. 05.02.2013.