Dagdas novada plānošanas dokumenti

Dagdas novada Attīstības programma

Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (ar 2017.g. veiktajiem grozījumiem)

Pēdējās izmaiņas 15.05.2017.