SIA izsoles

Aktuālas izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

19.10.2015
''ATTĪRĪŠANAS IETAISES'', izsole

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (ZEMES GABALS)''ATTĪRĪŠANAS IETAISES'', ALŽENOVĀ, DAGDAS PAGASTĀ, DAGDAS NOVADĀ

[vairāk]
06.02.2015
Nekustamā īpašuma izsole

Dagdā, Alejas ielā 5-2.

[vairāk]