Kontakti / Darba laiki

 

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas vieta

Klientu pieņemšanas laiks

E-pasts / Tālrunis

 

vadītāja

Vija Bārtule

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

pirmdiena:

14:00 - 17:00

ceturtdiena:

9:00 - 12:00

vija.bartule(@)kraslava(.)lv

+371 65622528

vadītājas vietniece

Elita Trūle

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Pirmdiena:

10:00 – 12:00

Ceturtdiena:

13:00 – 16:00

elita.trule(@)kraslava(.)lv

65622528, 26544704

juriskonsults

Intars Tārauds

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

 

intars.tarauds(@)kraslava(.)lv

65622528

grāmatvede

Marita Viļuma

 

 

marita.viluma(@)kraslava(.)lv

65622530

grāmatvede

Lilija Peipiņa

 

 

lilija.peipina(@)kraslava(.)lv

65622530

klientu apkalpošanas speciālists veselības apdrošināšanas maksājumu jautājumos

Valentīna Leikuma

Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

 

valentina.leikuma(@)kraslava(.)lv

65622835, 29161067

klientu apkalpošanas speciālists veselības apdrošināšanas maksājumu jautājumos

Lilija Ose

Rīgas iela 159, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

 

lilija.ose(@)kraslava(.)lv

65622828

lietvede - arhivāre

Anna Meldere

 

 

anna.meldere(@)kraslava(.)lv

65622189, 26441138

psihologs

Inta Gribule

 

 

inta.gribule(@)kraslava(.)lv

25452562

psihologs

Anna Piļščikova

 

 

anna.pilscikova(@)kraslava(.)lv

Pēdējās izmaiņas 08.03.2022.

 

 

Amats

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas vieta

Klientu pieņemšanas laiks

E-pasts / Tālrunis

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Ineta Celitāne

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 - 12:00; 13:00 – 17:00

ineta.celitane(@)kraslava(.)lv

65622191, 26345931

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Andīna Japiņa

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

andina.japina(@)kraslava(.)lv

65622191, 26157639

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Dagnija Lisenoka

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

dagnija.lisenoka(@)kraslava(.)lv

65622528, 26150238

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Sandra Molotoka

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

sandra.molotoka(@)kraslava(.)lv

65622530, 29895230

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Olita Bārtule

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

olita.bartule(@)kraslava(.)lv

65622530, 26586360

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām Krāslavā

Ērika Upmale

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

erika.upmale(@)kraslava(.)lv

65622528, 28331798

sociālās palīdzības organizatore Krāslavā

Alīna Kozlovska

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 - 12:00; 13:00 – 17:00

alina.kozlovska(@)kraslava(.)lv

65622530, 26374066

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Inta Ļaksa

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 - 12:00; 13:00 – 17:00

inta.laksa(@)kraslava(.)lv

65622189, 26478362

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Nataļja Semjonova

Krāslavā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 - 12:00; 13:00 – 17:00

natalja.semjonova(@)kraslava(.)lv

65622189, -29366259

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Diāna Muraškina

Dagda

Pirmdiena: 13.00 – 17.00

Trešdiena: 9.00 – 12.00

Piektdiena: 8.00 – 11.00

diana.muraskina(@)kraslava(.)lv

20395577

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām

Jolanta Zvidriņa

Dagda

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

jolanta.zvidrina(@)kraslava(.)lv

65653396, 27882113

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām

Ilga Orole

Dagdā, Dagdas un Konstantinovas pagastos

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 (Dagdā)

Trešdiena: 9:00 - 12:00 (Konstantinovā)

14:00 – 17:00 (Dagdā)

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 (Dagdā)

ilga.orole(@)kraslava(.)lv

65681717, 25443696

sociālā darbiniece darbam ar personu grupām

Marija Lavrinoviča

Dagda

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 –17:00

marija.lavrinovica(@)kraslava(.)lv

65653397, 26484534

sociālais darbinieks darbam ar personu grupām

Aivars Arcimovičs

Dagda

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

aivars.arcimovics(@)kraslava(.)lv

65681717, 20219829

sociālā darbiniece Aulejas pagastā

Janīna Vanaga

Aulejas pagasts

Pirmdiena: 8:30 – 12:00; 12:30 – 17:00

Ceturtdiena: 8:30 – 12:00

janina.vanaga(@)kraslava(.)lv

28652026

sociālā darbiniece Indras pagastā

Ilona Bunto

Indras pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 16:00

Trešdiena: 8:30 – 16:00

Ceturtdiena: 8:00 – 16:00

ilona.bunto(@)kraslava(.)lv

65621398, 26178976

sociālā darbiniece Izvaltas pagastā

Ināra Botore – Tumova

Izvaltas pagasts

Pirmdiena: 9.00 – 12.00

Trešdiena: 13.00 – 17.00

Ceturtdiena: 9.00 – 12.00

inara.botore-tumova(@)kraslava(.)lv

29767586

sociālā darbiniece Kalniešu pagastā

Valentīna Dilba

Kalniešu pagasts

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 - 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 - 17:00

valentina.dilba(@)kraslava(.)lv

29320502

sociālā darbiniece Kaplavas pagastā

Valentīna Dilba

Kaplavas pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00

valentina.dilba(@)kraslava(.)lv

65629943, 29320502

sociālā darbiniece Kombuļu pagastā

Valentīna Bižāne

Kombuļu pagasts

Pirmdiena: 9:00 – 14:00

Trešdiena: 9:00 – 13:00

valentina.bizane(@)kraslava(.)lv

65629053, 29365303

sociālā darbiniece Piedrujas pagastā

Zita Lukša

Piedrujas pagasts

Trešdiena: 9:00 – 13:00

Ceturtdiena: 9:00 – 13:00

zita.luksa(@)kraslava(.)lv

26197161

sociālā darbiniece Robežnieku pagastā

Anna Bartule

Robežnieku pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 16:00

Ceturtdiena: 8:00 – 16:00

anna.bartule(@)kraslava(.)lv

65629524, 26575997

sociālā darbiniece Skaistas pagastā

Lolita Beinaroviča

Skaistas pagasts

Otrdiena: 9:00 – 15.00

lolita.beinarovica(@)kraslava(.)lv

65623820, 28337279

sociālais darbinieks Ūdrīšu pagastā

Gunārs Japiņš

Ūdrīšu pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

gunars.japins(@)kraslava(.)lv

65624679, 25974975

sociālās palīdzības organizatore Ūdrīšu pagastā

Ināra Platonova

Ūdrīšu pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

inara.platonova(@)kraslava(.)lv

65624679, 28690882

sociālā darbiniece Šķeltovas pagastā

Margarita Mickeviča

Šķeltovas pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

margarita.mickevica(@)kraslava(.)lv

26103951

sociālā darbiniece Grāveru pagastā

Margarita Mickeviča

Grāveru pagasts

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 13:00

margarita.mickevica(@)kraslava(.)lv

26103951

sociālā darbiniece Kastuļinas pagastā

Svetlana Pokšāne

Kastuļinas pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

svetlana.poksane(@)kraslava(.)lv

65652201, 26374319

sociālā darbiniece Andrupenes pagastā

Olga Laputeva

Andrupenes pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 12:00

olga.laputeva(@)kraslava(.)lv

27861050

sociālā darbiniece Andzeļu pagastā

Lolita Beinaroviča

Andzeļu pagasts

Pirmdiena: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00;

lolita.beinarovica(@)kraslava(.)lv

28337279

sociālā darbiniece Bērziņu pagastā

Antoņina Adileviča

Bērziņu pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00

antonina.adilevica(@)kraslava(.)lv

26463066

sociālā darbiniece Šķaunes pagastā

Antoņina Adileviča

Šķaunes pagastā

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Piektdiena: 8:00 – 12:00

antonina.adilevica(@)kraslava(.)lv

26463066

sociālā darbiniece Ezernieku pagastā

Aina Vonda

Ezernieku pagasts

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Piektdiena: 8:00 – 12:00

aina.vonda(@)kraslava(.)lv

26632623

sociālā darbiniece Asūnes pagastā

Olga Džerina-Vilgerta

Asūnes pagasts

Pirmdiena: 8:00 – 12:00

Trešdiena: 13:00 – 16:00

Ceturtdiena: 8:00 – 12:00

olga.dzerina-vilgerta(@)kraslava(.)lv

25410084

sociālā darbiniece Ķepovas pagastā

Olga Džerina-Vilgerta

Ķepovas pagastā

Otrdiena: 9:00 – 12:00

olga.dzerina-vilgerta(@)kraslava(.)lv

25410084

sociālā darbiniece Svariņu pagastā

Alla Guļkeviča

Svariņu pagastā

Pirmdiena: 8:00 – 12:00

Trešdiena: 8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

alla.gulkevica(@)kraslava(.)lv

26424154

Pēdējās izmaiņas 08.03.2022.

Valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai

No 1.10.2022. veiks pieņemšanu Dagdā, Alejas 4, Sociālā dienesta telpas.

Tālrunis: 6 56 28 353