Austrumu robeža

Pilnā sparā rit darbi pie nama „Meža veltes” rekonstrukcijas

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnieguma konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" atbalstu

 

Dabas un tradicionālas kultūras atbalsta biedrība „Austrumu robeža” kopš 2011.gada 07.novembra ievieš projektu „Brīvā laika dažādošana, izveidojot namu „Meža veltes””. Projekta īstenošanas vieta: Neikšāni, Ķepovas pag., blakus jaunizveidotajam Meža vides centram "Ķepa".

 

Biedrība „Austrumu robeža” darbojas kopš 2010.gada, kura nolēma rīkoties un palīdzēt vietējai pašvaldībai izveidot iespēju vietējiem iedzīvotājiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Sakarā ar projekta „Brīvā laika dažādošana, izveidojot namu „Meža veltes” iesnieguma apstiprināšanu Dagdas novada pašvaldība apņēmās finansēt šī projekta idejas īstenošanu pilnā apjomā, kā arī līdzfinansēt iekšēja inventāra iegādi, kas nav paredzēts iepriekš minētā projekta ietvaros.

 Šī gada oktobrī tika noslēgts līgums par nama „Meža veltes” rekonstrukciju ar Z/S „Auri”, kuri mājas rekonstrukciju plāno pabeigt 2013.gada janvārī.

Rekonstrukcijas laikā ar ES finansējuma atbalstu tiek paredzētas sekojošas darbības:

  • Skursteņa, krievu krāsns un kamīna izbūve;
  • Grīdas ieklāšana;
  • Durvju uzstādīšana;
  • Elektroinstalācijas darbi;
  • Ūdensvada un kanalizācijas izbūve.

Logu iegādi, mājas ārējo un iekšējo apdari, jumta pārbūvi, ieejas mezgla izveidi, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanu pilnā apjomā finansē Dagdas novada pašvaldība. Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiks iegādāts arī nepieciešamais aprīkojums un inventārs virtuvei un viesību zālei, kur tiks sniegta iespēja degustēt tēju, medu un krāsnī ceptu Latgales tradicionālo rudzu maizi.

 

Izveidoto namu „Meža veltes” uzturēs un attīstīs biedrība „Austrumu robeža”, lai tā nākotnē kļūtu par vietējo iedzīvotāju pulcēšanās vietu, mednieku kolektīvu sapulču vietu, kā arī savdabīgu vides izglītības centru skolēniem. Namā „Meža veltes” būs iespējams organizēt pasākumus, svinības, seminārus.

 Izveidojot namu, tiks paplašināts darbības virziens, kas būs vērsts uz Mednieku ciematu veidošanu Ķepovā, kas nākotnē iepriecinās ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet kļūs arī par interesantu atpūtas objektu tūristiem.

Projekta attiecināmo izmaksu summa: 7 999.48 LVL

Publiskais finansējums: 7 199.53 LVL

 

Aivars Plotka

Olga Čapkeviča

Biedrības „Austrumu robeža” biedri

 

06.11.2012