Baltkrievu biedrība "Verbica"

Dagdas baltkrievu biedrība uzsāka projekta īstenošanu

Sestdien, 10.septembrī Dagdas novada Asūnes Tautas namā notika baltkrievu biedrības „Verbica” projekta „Rušniks – Latgales baltkrievu draudzības un vienotības simbols” atklāšanas pasākums, kura ietvaros tika organizēta radošā nodarbība un aizraujošs koncerts skatītājiem brīvdabas estrādē.

 

Radošās nodarbības „Baltkrievu rušniki / Беларускiя рушникi” laikā visi interesenti tika iepazīstināti ar baltkrievu goda dvieli. Lektore Valentīna Doraščenoka demonstrēja ne tikai baltkrievu ornamentu estētisko skaistumu, bet arī skaidroja to nozīmi un mudināja klātesošos iedarbināt zīmju spēku katram savā ikdienā. Īpašu noskaņojumu nodarbības laikā radīja Jēkabpils baltkrievu biedrības „Spatkanne” radošā komanda, kas atraktīvā veidā izspēlēja baltkrievu rušnika pielietojumu kāzu tradīcijās. Nodarbības noslēgumā Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” prezentēja savu izšūto „ceļojošo rušniku”, kuru svinīgi nodeva Daugavpils baltkrievu kultūras centram kompozīcijas papildināšanai.

 

Pasākuma noslēgumā projekta partneru un uzaicināto viesu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi sniedza koncertu Asūnes brīvdabas estrādē.

 

Projekta īstenošanu atbalsta Latgales NVO projektu programma 2016. Tā mērķis ir veicināt baltkrievu identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, uzsverot rušnika – goda dvieļa nozīmi slāvu kultūrā un stiprinot draudzību Latgales baltkrievu starpā.

 

Projekta ietvaros paredzēts, ka „ceļojošā rušnika” izšūšana notiks 5 Latgales pilsētās - Dagdā, Daugavpilī, Līvānos, Rēzeknē, Ludzā. Katra baltkrievu organizācija izšūs nelielu ornamentu un savas pilsētas nosaukumu. Rušniks tiks nodots no viena projekta partnera citam pasākumu laikā, līdz atgriezīsies atpakaļ Dagdā, kur tas tiks glabāts un izlikts apskatei tūristiem. Līdz ar to projekta laikā Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” organizēs pasākumus Dagdas novadā, Līvānos un Ludzā.

 

Projekta tiešie ieguvēji būs piecas Latgales baltkrievu organizācijas, kas būs iesaistītas projekta aktivitātēs. Plašāka sabiedrība, kura gūs labumu no projekta realizācijas, būs koncertu apmeklētāji – vietējie iedzīvotāji.

 

Projekta rezultātā tiks izgatavots unikāls kultūrvēsturisks priekšmets – baltkrievu rušniks un nostiprināta draudzība starp Latgales baltkrievu organizācijām.

 

Pasākuma FOTOGALERIJA

 

Inese Plesņa

Kultūras metodiķe

13.09.2016.