Laimis Spuorni

Realizētie projekti

2012.gads

“Mājīgās telpās izveidota bērnu pieskatīšanas istaba", ELFLA pasākums ,,Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

2012. -2018. gads

Dagdas novada un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra "Aktivizē savu ikdienu'' projekts "Jauniešu darbs vasarā 2014".

2014.gads 

Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra projektu konkurss "Labiekārtoto atpūtas vietu" projekts “Labiekārto atpūtas vietu Šķaunē!” "Ģimenes atpūtas vietas izveide Šķaunes pagasta centrā" ("Ģimenes taka");

 Dagdas novada pašvaldības  konkurss "Sabiedrība ar dvēseli 2014".

2020.- 2021.gads 

,,Esi stiprs-uzvari citus", ESF projekts PuMPuRS.