LSK Krāslavas komiteja (Dagdas nodaļa)

Realizētie projekti

 • “Mācīšos ar prieku,ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais (PuMPuRS) 2019.gads
 • “Ģimeņu labklājības celšana Dagdas novadā “(Borisa un Ināras Teterevu fonds”) 2019. gads
 • “ Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”  ESF (NVA”) 2019.gads
 • “ Tehniskās bāzes uzlabojums LSK Dagda” (Giving For Latvija) 2019. gads
 • “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” NVA 2019.gads
 •  “Manas izaugsmes iespējas”  (PuMPuRS) 2019.gads
 • " Proti un dari "  ES projekts (sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldība) 2019.gads
 • “Ģimeņu labklājībai Dagdas novadā 2020” (Borisa un Ināras Teterevu fonds”)
 • “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” NVA 2020.gads
 • " Proti un dari "  ES projekts (sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldība) 2020.gads
 • " Proti un dari "  ES projekts (sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldība) 2021.gads
 • "Ģimeņu labklājībai Dagdas un Krāslavas novados 2021" ( Borisa un Ināras Teterevu fonds) 2021.gads
 • " Logu nomaiņa LSK Dagdas nodaļas telpās "  (Sabiedrība ar dvēseli 2021) 2021.gads
 • "Eju daru, jo es varu"  (programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām) 2021.gads
 • "Viena dzīvība - četras pilsētas”   Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2021.gads
 • "Ģimeņu labklājībai Krāslavas novadā 2022" (Borisa un Ināras Teterevu fonds ) 2022.gads
 • "Augt, mācoties un darot" (Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF)) 2022.gads
 • "Proti un dari" ES projekts 9sadarbībā ar Krāslavas novada pašvaldību) 2022.gads