Nākotnei / BLPC „Upmala”

Realizētie projekti

2009. gads

SOROSA FONDS LATVIJA ”Brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala” izveidošana ” projekts tika realizēts sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību.

2012. gads

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds  “Ģimenes atbalsta centrs – sociālās spriedzes mazināšanai skolā, ģimenēs un vietēja sabiedrība ” ” projekts tika realizēts sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību.

2012. – 2013. gads

SOROSA FONDS LATVIJA  iniciatīva  “Pārmaiņu iespējas skolām” 2.kārta  “Jaunas iespējas Brīvā laika pavadīšanas centrā “Upmala”” projekts tika realizēts sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību.

 2013. gads

Izglītības attīstības centra projekta “Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai ” ietvaros, projekts  “Savu nākotni veidojam šodien”.

2013. gads

SOROSA FONDS LATVIJA “Pilsoniskas līdzdalības veicināšana” projekts tika realizēts sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību.

2014. – 2018. gads

Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra  projekts „Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā”.