Labiekārto atpūtas vietu

Bērziņu pagasta biedrība „Nākotnei” piedalījās Dagdas novada JIC  projektu konkursā „Labiekārto atpūtas vietu”

 

Mūsu projekts tika atbalstīts - biedrība saņēma finansējumu 140,98 EUR apmērā dārza spēļu iegādei. Iegādātās spēles radīja iespēju bērniem un jauniešiem vairāk laika pavadīt darbojoties āra aktivitātēs, kā arī veicināja apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.

 

Biedrība „Nākotnei” pateicas Dagdas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu un iespēju realizēt jauniešu idejas.

 

Ž. Ļaha

Biedrības „Nākotnei” valdes priekšsēdētāja

16.10.214.