OrhidejasS

Realizētie projekti

2020.gads:

1. Dagdas novada pašvaldības un ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRs) ";

2. Dagdas novada pašvaldības projekts "Sabiedrība ar dvēseli"  “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Andzeļos”;

3. ES projekts "PROTI un DARI" Andzeļos. (Projekts Dagdas novada pašvaldību).

2019.gads:

1. NVA projekts "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā";

2.Dagdas novada pašvaldības un ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRs) " “Jūtos skolā labi - mācos ar prieku”;

3. Valsts reģionālas attīstības aģentūras projekts "Ģimenes vērtību saglabāšana";

4. ES projekts "PROTI un DARI" Andzeļos.  (Projekts  sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību).

2018.gads:

1. NVA projekts "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā";

2.Dagdas novada pašvaldības projekts "Sabiedrība ar dvēseli",“Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā”;

3.Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra projekts "Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā";

4. ES projekts "PROTI un DARI" no 01.01.2018 līdz 31.12.2018 Andzeļos. (Projekts sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību).

2017.gads:

1. NVA projekts "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā";

2. Dagdas novada pašvaldības projekts "Sabiedrība ar dvēseli" “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā”;

3.Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra  projekts "Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā";

4. LAD ELFLA projekts "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2." Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - "Āra trenažieri Andzeļu ciema iedzīvotājiem";

5. ES projekts "PROTI un DARI" no 01.11.2017 līdz 31.12.2017 Andzeļos. (Projekts sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību).

2016.gads:

1. NVA projekts "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā";

2.Dagdas novada pašvaldības projekts "Sabiedrība ar dvēseli", “Prieks atjaunot un būvēt!”;

3. Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas "Maizes Rieciens" ietvaros projekts “Andzeļu jaunieši apgūst mākslu gatavot”;

4.Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra  projekts "Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā";

5.Latvijas Valsts Meži un fonda Ziedot.lv projekts "Sociālās palīdzības sniegšana”.

2015.gads:

 

1. NVA projekts „ATBALSTS JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM”;

2. Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra projekts „Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā”;

3. Borisa un Ināras Teterevu fonda projekts “Nāc un dari! Tu vari!”.

2014.gads

1. NVA projekts „ATBALSTS JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM”;

2. Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra  projekts „Dagdas novada jauniešu brīvprātīga darba organizēšana vasarā”;

3. Dagdas novada pašvaldības un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra  projekts „Aktivizē savu ikdienu”;

4. Biedrība „Dagdas novada lauksaimnieki" , sadarbībā ar Dagdas novada pašvaldību un Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrs  realizēja projektu „Kļūsti uzņēmējs laukos". Biedrība „OrhidejasS” arī iesaistījās projektā.