Sieviešu klubiņš „Veiksme"

Rokdarbu nodarbību saietu vietas un novadpētniecības istabas izveide

 

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” caur Krāslavas Rajona Partnerību Konstantinovas pagasta biedrība „Sieviešu klubiņš „Veiksme”” iesaistījās LEADER programmas projektā. 

 

Attiecināmā vietējā attīstības stratēģija „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu, izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”.

 

Projekta mērķis - Konstantinovas pagasta sieviešu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, izveidojot saietu vietu rokdarbu nodarbībām un ierīkojot novadpētniecības istabu.

 

Projekts tika iesniegts 2014.gada 12. septembrī, bet apstiprināts 2015.gada10.februārī.

 

Projekta ietvaros bija paredzēts veikt telpas vienkāršoto rekonstrukciju, iegādāties mēbeles un datortehniku uz kopējo summu 5022,05 EUR apmērā. No kuriem 10% - 502,21 EUR  jābūt līdzfinansējumam. Dagdas novada pašvaldība uzņēmās nodrošināt gan līdzfinansējumu, gan priekšfinansējumu.

 

LAD atbalstīja vienkāršotās rekonstrukcijs un mēbeļu iegādes izmaksas uz summu 3274,43 EUR, bet datortehnikas iegāde tika noraidīta. Pamatojot ar to, ka bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets.

 

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 30.maijam, bet pateicoties SIA „Līgaiši” un SIA „Ledinki” operatīvajam darbam mēs jau esam gandrīz tikuši  galā. Tuvākajās dienās tiks atvestas mēbeles.

 

 

Lūcija Nikitina

Projekta vadītāja

18.03.2015.