Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns) 2018

Jauns projekts Dagdas novada pašvaldībā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem”

 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 2018.gada 1.septembra projektu uzsaukumam.

Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegts 141 projekts. Finansējumu saņēmuši 16 projekti. Tika atbalstīti projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri. Prieks, ka atbalstīto projektu sarakstā ir Dagdas novada pašvaldība.

Projekta dalībvalstis: Spānija, Itālija ,Horvātija, Beļģija, Portugāle, Maķedonija, Bulgārija un Itālija

Projekta tēma: #EuSAVE – EU Citizens’ Action for Smart Historic Villages
Ar 2.darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” rezultātiem var iepazīties EACEA mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja: Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča