2.darbības 2.apakšpasākumi „Pašvaldību tīklojumi”

 

The project «#EuSAVE- EU Citizens’ Action for Smart Historic Villages» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"Projekts“ #EuSAVE– ES pilsoņu rīcība viedos vēsturiskos ciematos”tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu, saskaņā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”.  
 
Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns" 2.darbības 2.apakšpasākumi „Pašvaldību tīklojumi”  

 Projekta ietvaros notikuši 2 pasākumi:

Pasākums Nr.1
“Debates par Eiropas lauku teritoriju nākotni un ES vēsturisko ciematu kultūras mantojuma sociālo vērtību

DalībaPasākumā piedalījās 79 pilsoņi, tostarp 62 dalībnieki no Vimianzo pilsētas un citām Galisijas vietām(Spānija), 3 dalībnieki no Boljarovas (Bulgārija), 2 dalībnieki no Kumrovec un 1 dalībnieks no Pregrada (Horvātija), 2 dalībnieki no Dagdas (Latvija), 1 dalībnieks no Melpignano, 1 dalībnieks no Gallipoli, 1 dalībnieks no Marvão un 1 dalībnieks no Romas(Itālija), un 2 dalībnieki no Cirò, 1 dalībnieks no Portalegre un 1 dalībnieks no Belmonte(Portugāle).

 

Vieta/laiks: Pasākums notika Vimianzo (Spain), no 3/04/2019 līdz 05/04/2019.

 

Īss apraksts: Pasākuma mērķis bija oficiālā projekta uzsākšana un Kickoff tikšanās organizācija. Turklāt  mērķis bija informēt iedzīvotājus par ES lauku attīstības politiku, apspriest situāciju un problēmas Eiropas lauku apvidos (piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanās, iedzīvotāju novecošanās un darba iespēju trūkums), apspriest to nākotni,  arī veicināt izpratni par lauku teritoriju kultūras unvēsturisko mantojumu  stratēģisko resursu ilgtspējīgai lauku Eiropai. Lai sasniegtu šos mērķus, pasākuma trijās dienās tika organizēti dažādi pasākumu veidi, piemēram, informācijas diena (konferences, pieredzes un debašu grupa),starpvalstu darbsemināri (konferences, diskusijas un debates) un starpkultūru un tīklu veidošanas pasākumi. Starpvalstu darbseminārā galvenā uzmanība tika pievērsta pašreizējām ES lauku attīstības stratēģijām (kādas ir esošās stratēģijas,kādas līdzdalības metodes vietējās pašvaldības izmanto to izstrādē, lauku teritoriju kultūras un vēsturiskais mantojums  stratēģiskais resurss utt. 


Vairāk informācijas par pasākuma programmu var ļūkot sekojošajā saitē : https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?id=512&idioma=gl&sec=383

 

Informācija par projektu #EuSAVE mājaslapā:https://www.vimianzo.gal/eusave/.Aktualitātes projektā tiek publicētas :https://www.facebook.com/EuSAVE/?ref=br_rs