Darba grupas tikšanās

ES programmas projekta ’’Eiropa pilsoņiem’’ Eu SAVE( Pilsoņu aktivitātes vietējos ciematos) ietvaros, kurā ir iesaistījusies Dagdas novada pašvaldība, tikās darba grupa, lai diskutētu par darbības virzieniem projektā, atlasītu ar ‘’prāta vētras’’ palīdzību labākos piemērus no Dagdas novadu ciematiem: kultūras tradīcijas un kultūrvēsturiskās tradīcijas.

Projektā ir iesaistītas 8 valstis: Horvātija, Spānija, Bulgārija, Itālija, Portugāle, Beļģija, Maķedonija un Latvija. Darba grupā piedalījās Dagdas TIC darbiniece Aija Šēfere, Invalīdu biedrības ‘’Nema‘’ vadītāja Mārīte Zariņa, Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja Žanna Aišpure, Svariņu TN kultūras pasākumu organizatore Erna Šļahota, Dagdas JIC vadītāja Aina Odiņeca, Vides un ekspozīciju zāles ‘’Jaundomes muiža’’ vadītāja Līga Vaivode. Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure dalījās savās pārdomās pēc projekta vizītes Spānijas ciematā Vimianzo (š.gada aprīlī) un sniedza savu redzējumu labās prakses piemēru atlasei par Dagdas novada ciematiem. Dagdas novada IKSN vadītāja stāstīja par projekta mērķiem, veicamajiem uzdevumiem tajā. Tika stāstīti interesanti piemēri no Spānijas seminārā dzirdētā (par vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu savu ciematu, pilsētiņu pievilcīgākas vides veidošanu). Katrs darba grupas dalībnieks iepazīstināja ar savu redzējumu: proti kā viņa iestāde var sniegt ieguldījumu konkrētajā vietā. Projekta nākošais darba seminārs notiks Itālijas ciematā Melpignano. Sadarbībā ar Dagdas novada ziņu operatoru Jāni Viļumu tiks izveidoti divi videoklipi par Jaundomes muižu un Svariņu novadpētniecības muzeja aktivitātēm, kuri tiks arī prezentēti Itālijā. Tāpat tika diskutēts par problēmām (ēdināšanas vietu trūkums, maz pašnodarbināto personu, kuri iesaistītos dažādu suvenīru meistarošanā un pārdošanā, vietējo amatnieku kūtra iesaistīšanās vietējās aktivitātēs ). Dagdas TIC darbiniece Aija Šēfere pastāstīja par dažām jaunām aktivitātēm, kas ir Dagdas novadā. Neapšaubāmi, katram no mums ir jāiesaistās aktivitātēs, kas ko var un prot, lai Dagdas novadu padarītu pievilcīgāku tūristiem.

Projekts ir līdzfinansēts no ES programmas Eiropa pilsoņiem līdzekļiem.

 

Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča